Reference

-ČSOB Praha - SHQ

Pro ČSOB Praha na ulici Radlická představuje realizace geotermálních vrtů největší projekt pro tepelná čerpadla v historii České republiky! Celkem bylo vyvrtáno 26 550 metrů vrtů, včetně propojení, pro novou centrálu Československé obchodní banky.

 

 

více »
-ČSOB HRADEC KRÁLOVÉ - HHQ

Pro pobočku ČSOB v Hradci Králové v lokalitě ALDIS představuje realizace geotermálních vrtů druhou největší realizaci pro tepelná čerpadla v historii České republiky!

 

 

více »
-VÝROBNÍ AREÁL SPOLEČNOSTI TESCAN, BRNO

Samotný výrobní areál společnosti TESCAN v Brně nedávno dokončil instalaci 8 450 metrů geotermálních vrtů. Tyto vrty byly navrženy pro jejich výrobní objekt a zahrnují celkem 65 vrtů.

 

 

více »
-ADMAS – REGIONÁLNÍ VAV CENTRUM, BRNO

Pro regionální vzdělávací a výzkumné centrum AdMas v Brně byla úspěšně dokončena realizace 9 920 metrů geotermálních vrtů včetně jejich propojení. Projekt zahrnoval instalaci 84 vrtů o hloubkách od 100 do 140 metrů.

 

 

více »
-VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě se může pyšnit realizací vrtů o celkové délce 14 150 metrů, které slouží pro efektivní vytápění a chlazení auly. Tento projekt zahrnuje instalaci 114 vrtů.

více »
-POLYFUNKČNÍ OBJEKT RED HOUSE - SMART INNOVATION CENTER OSTRAVA

Pro polyfunkční objekt Red House - Smart Innovation Center v Ostravě bylo úspěšně dokončeno instalace geotermálního systému, který zahrnuje celkem 2 240 metrů vrtů včetně potřebného propojení.

 

 

více »
-VÝROBNÍ AREÁL STARTECH, ROSICE U BRNA

Pro výrobní areál STARTECH v Rosicích u Brna byla úspěšně dokončena instalace geotermálního systému, zahrnujícího 2 400 metrů vrtů včetně nezbytného propojení. Vrtní pole obsahuje 24 vrtů o hloubce 100 metrů.

 

 

více »
-ADMINISTRATIVNĚ-VÝROBNÍ OBJEKT WORKPRESS AVIATION, PLZEŇ

Administrativně-výrobní objekt WPA v Plzni dokončil realizaci 2 600 metrů vrtů včetně propojení pro vytápění a chlazení. Projekt zahrnoval instalaci 20 vrtů o hloubkách 130 metrů včetně kompletního propojení.

 

 

více »
-AUTOCENTRUM ŠMUCLER, PLZEŇ

Autocentrum Šmucler v Plzni úspěšně dokončilo realizaci 3 120 metrů vrtů včetně propojení pro vytápění a chlazení. Projekt zahrnoval celkem 26 vrtů.

 

 

 

více »
-KAŠTIEL KUBÍNYI (SVK), VYŠNÝ KUBÍN

Kaštiel Kubínyi ve Vyšném Kubíně se může chlubit instalací 5 460 metrů plošného kolektoru, který slouží k vytápění rekonstruovaného objektu. Projekt zahrnuje 22 okruhů o délce 200 metrů každý, vybavených PE-RC STRONG EXTRA potrubím o průměru 32 mm pro optimální tepelnou výměnu.

 

více »
-VĚDECKO-TECHNICKÝ PARK ROZTOKY II, ROZTOKY U PRAHY

Realizace 3 630m vrtů, včetně jejich propojení, které zajišťuje vytápění celé budovy Věděco-technického parku Roztoky II.

 

 

více »
-HOTEL BELARIA, HRADEC NAD MORAVICÍ

Pro hotel Belaria v Hradci nad Moravicí byl úspěšně dokončen projekt instalace 10 000 metrů plošného kolektoru pro vytápění objektu. Tento projekt zahrnoval instalaci 50 plošných kolektorů o délce 200 metrů každý.

 

 

více »