REFERENCE TEPELNÁ ČERPADLA

ČSOB PRAHA - SHQ

ČSOB Praha - SHQ

NEJVĚTŠÍ REALIZACE vrtů pro tepelná čerpadla v historii České republiky !
Realizace 26 550 m vrtů včetně propojení pro centrálu Československé obchodní banky v Praze na ul. Radlická

 • 177x á150 m, vystrojení 4x 32 mm PE-RC STRONG (kompletní vrtné pole pod objektem)
 • kompletní primární okruh
 • horizontální rozvody v celkové délce přes 11 000 m potrubí d40 PE-RC STRONG EXTRA
 • sdružení vrtného pole do 8 sběrných míst GT-Floor System
 • prostupy do objektu prováděné skrze vodotěsné GT-Floor prostupy
 • celkový výkon vrtného pole pro vytápění = 1 300 kW
 • celkový výkon vrtného pole pro chlazení = 1 600 kW

ČSOB HRADEC KRÁLOVÉ - HHQ

ČSOB Praha - HHQ

Druhá NEJVĚTŠÍ REALIZACE vrtů pro tepelná čerpadla v historii České republiky !
Realizace 18 900 m vrtů včetně propojení pro pobočku Československé obchodní banky v Hradci Králové (lokalita ALDIS)

 • 105x á180-200 m, vystrojení 4x 40 mm PE-RC GEOTWIN (kompletní vrtné pole pod objektem)
 • kompletní primární okruh + provedení 4x TRT měření
 • horizontální rozvody v celkové délce 7 500 m potrubí d50 PE-RC STRONG EXTRA
 • sdružení vrtného pole do 4 sběrných míst GT-Floor System
 • prostupy do objektu prováděné skrze vodotěsné GT-Floor prostupy
  ...stavba je prováděná 8-10m pod úrovní Labe (řeka protéká 50m od stavby)

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Realizace 14 150 m vrtů pro vytápění/chlazení auly VŠB

 • 114x á130 m vystrojení 4x32 mm PE100 RC STRONG
 • technologie tepelných čerpadel IVT
 • celkový topný výkon 650 kW

VĚDECKO-TECHNICKÝ PARK NUPHARO, ÚSTÍ NAD LABEM

VTP Nupharo, Ústí nad Labem

Realizace 11 907 m vrtů včetně propojení pro vytápění objektů vědecko-technického parku Nupharo 

 • 84x á137-148 m vystrojení 4x32 mm PE100 RC STRONG
 • celkový topný výkon 800 kW

ADMAS – REGIONÁLNÍ VAV CENTRUM, BRNO

Realizace 9 920 m vrtů včetně propojení pro budovu AdMas v Brně 

 • 84x á100-140 m vystrojení 4x32 mm PE100 RC STRONG
 • kompletní primární okruh
 • provedení 2x TRT měření včetně vyhodnocení a simulace provozu
 • výpočet hydrauliky / optimalizace, provedení a vyhodnocení TRT testu
 • technologie tepelných čerpadel IVT
 • celkový topný výkon 586 kW

VÝROBNÍ AREÁL SPOLEČNOSTI TESCAN, BRNO

Výrobní areál společnosti TESCAN Brno

Realizace 8 450 m vrtů pro výrobní objekt TESCAN

 • 65x á130 m vystrojení 4x32 mm PE100 RC STRONG
 • technologie tepelných čerpadel VIESSMANN
 • celkový topný výkon 380 kW

ECOPOINT OFFICE CENTER, KOŠICE (SVK) - I.+II.ETAPA

Eco point office

Realizace 7 280 m vrtů včetně propojení pro vytápění/chlazení objektu  EcoPoint Office Center

 • I.etapa 30 vrtů (rok 2012), II.etapa 26 vrtů (rok 2017)
 • celkem 56x á130 m vystrojení 4x32mm PE100 RC STRONG
 • kompletní primární okruh
 • dokumentace provedení stavby + provedení simulace provozu vrtného pole
 • celkový topný výkon 400 kW

SIMULAČNÍ CENTRUM MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ

Simulační centrum Masarykove univerzity Brno

Realizace 6 300 m vrtů včetně propojení pro Simulační centrum Masarykovy univerzity v Brně 

 • 42x á150 m, vystrojení 4x 32 mm PE-RC GEOTWIN (2 vrtná pole - pod budovou a parkovištěm)
 • kompletní primární okruh + vyhodnocení 2x TRT testů
 • sdružení ve 2 kruhových šachtách GEO1225 pro 15 a 20 okruhů a v prostupové desce GT-WALL pro 7 okruhů
 • trasování horizontálního a páteřního vedení (protlak pod silnicí)
 • celkový topný výkon tepelných čerpadel 347 kW

KLÁŠTER PREMONSTRÁTŮ V TEPLÉ, TEPLÁ U MARIANSKÝCH LÁZNÍ

Realizace 6 000 m vrtů včetně propojení pro vytápění Klášteru Premonstrátů v Teplé

 • 60x á100 m vystrojení 4x32 mm PE100 RC STRONG
 • kompletní primární okruh
 • dokumentace pro provedení stavby
 • technologie tepelných čerpadel STIEBEL ELTRON
 • celkový topný výkon 205 kW

HALA MUEHLBAUER TECHNOLOGIES, NITRA (SVK)

Hala Muehlbauer

Realizace 5 670 m vrtů včetně propojení pro objekt výrobní haly Muehlbauer Technologies v Nitře (SVK)

 • 42x á135 m, vystrojení 4x 32mm PE-RC GEOTWIN
 • kompletní primární okruh + provedení 2x TRT testů
 • dvě propojovací šachty GEO1225 pro 19+23 okruhů
 • technologie tepelných čerpadel NIBE
 • celkový výkon tepelných čerpadel 360 kW

HOTEL VĚTRUŠE, ÚSTÍ NAD LABEM

Realizace 5 460 m vrtů včetně propojení primárního okruhu.

 • 39x á140 m vystrojení 4x32 mm PE100 RC STRONG
 • kompletní primární okruh
 • technologie tepelných čerpadel VIESSMANN
 • celkový topný výkon 350 kW

MENDELOVA UNIVERZITA, BRNO

Realizace propojení pro vytápění budovy Mendelovy univerzity v Brně

 • 6x sběrných šachet a 1x hlavní šachta
 • kompletní horizontální propojení
 • výpočet hydrauliky / optimalizace
 • technologie tepelných čerpadel IVT
 • celkový topný výkon 430 kW
Strana123