TEPELNÁ ČERPADLA - PRIMÁRNÍ OKRUHY

Vážení zákazníci, na úvodní stránce určené pro systémy primárního okruhu tepelného čerpadla země-voda bychom vám rádi poskytli několik základních informací. Stránka je rozdělena na několik tématických oblastí, stačí pouze kliknout na níže uvedené popisy a jste přímo na Vámi zvolené části.

Společnost GE-TRA s.r.o. je členem Asociace pro využití tepelných čerpadel (AVTČ).

Co je to GEOTERMÁLNÍ ENERGIE?

Geotermální energie je energie uložená ve formě tepla pod povrchem země. Tepelný obsah země naplňuje naši současnou světovou poptávku po energii po dobu 30 milionů let. Podle lidských měřítek je tedy hodnota energie uložená v zemské kůře stejně nevyčerpatelná jako slunce.

Teplota podloží ve střední Evropě je cca 10°C ve 20 metrech a zvyšuje se v průměru asi o 3°C na 100 metrů. V horním plášti země je teplota kolem 1 200°C, v zemském jádru je pravděpodobně 6 000°C. Teplota země na povrchu je ovlivňována téměř výhradně sluncem a deštěm. Vzhledem ke špatné tepelné vodivosti země neovlivňuje slunce její teplotu do větší hloubky než 15 až 20 metrů.

Ve srovnání s jinými obnovitelnými zdroji energie má geotermální energie podstatnou výhodu: je nezávislá na dni, sezóně nebo převládajících klimatických podmínkách. Vzhledem k tomu, že k jejímu využití dochází přímo na místě, není zapotřebí žádných nákladných přepravních systémů. Využitím geotermální energie nedochází k přímé produkci emisí CO2. Technologie, které nám umožňují využívat geotermální energii, jsou dostupné prakticky kdekoliv.

Tepelná čerpadla a systémy

Tepelná čerpadla pracují na systému využití teploty média, ze kterého jí získávají (země, voda, vzduch) dle zvoleného systému tepelného čerpadla. Tepelná čerpadla se rozdělují na 3 základní systémy: země-voda, voda-voda a vzduch-voda. První slovo označuje látku nebo prostředí, ze kterého tepelné čerpadlo nízkopotenciální teplo získává, např. půda, spodní případně technologická voda nebo venkovní vzduch. Druhé slovo označuje látku nebo prostředí, do které tepelné čerpadlo teplo předává. Při vytápění je to většinou voda otopné soustavy, u větracích jednotek s tepelným čerpadlem je to větrací vzduch.

Proč zvolit tepelné čerpadlo země-voda ?

Jelikož je možné prakticky téměř všude získávat a využívat nízkopotenciální teplo ze zemské kůry, je tepelné čerpadlo nejideálnějším řešením způsobu vytápění všech druhů objektů. Tepelná čerpadla země-voda stejně jako voda-voda pracují celoročně s vysokým topným faktorem (COP), tudíž mají nejvyšší účinnost. Vzhledem k tomu, že se nejvíce energie na vytápění objektů spotřebuje v zimních měsících, je nutné počítat s rozdílem v topném faktoru mezi tepelnými čerpadly, které berou energii ze země oproti těm, které ji berou ze vzduchu. Ve prospěch systému země-voda hraje i jejich nižší hlučnost a delší životnost, jelikož kompresor u zemního tepelného čerpadla pracuje se stabilní vstupní teplotou. Tepelným čerpadlem země-voda je možné také v zimě topit a v létě chladit za výhodných ekonomicky provozních nákladů.

Možnosti získávaní energie

  • Geotermální vrty - mělké vrty od 50 do 450 m vystrojené jedno nebo dvouokruhovou sondou z PE-RC materiálu.
  • Zemní plošné kolektory (klasické uložení) - plastové potrubí z PE-RC uloženo v zemi (1,2m - 1,5 m).
  • Zemní plošné kolektory (systém Powerwave) - plastové potrubí z PE-RC uloženo v zemi (1,5m - 2,0 m).
  • Zemní plošné kolektory (slinky) - plastové potrubí z PE-RC uloženo v hloubce cca 2,0m.
  • Plošné kolektory ve vodní ploše – plastové potrubí PE-RC jímající teplo z vody, uloženo je na dně vodní plochy.
  • Získávání energie z pilot - potrubí z PE-RC uloženo v hloubkových základech budov.
  • Energetické koše – potrubí navinuté do spirály ukládané do země od 2 m do 6 m (tento systém se v ČR prakticky nevyužívá).

Vrty vs. vzduch-voda

+ vysoký topný faktor (úspora nákladů na vytápění)
+ delší životnost kompresoru
+ nižší hlučnost
+ nejstabilnější zdroj tepla
+ možnost aktivního/pasivního chlazení objektu
+ možnost akumulace tepla v zemi při vhodných podmínkách

- vyšší pořizovací náklady
- náročnější administrativa

Zemní plošné kolektory vs. vzduch-voda

+ prakticky srovnatelné pořizovací náklady
+ vysoký topný faktor (úspora nákladů na vytápění)
+ delší životnost kompresoru
+ nižší hlučnost
+ stabilní zdroj tepla
+ rychlá instalace bez zbytečného papírování - nutná větší plocha pozemku
+ u systému JANSEN Powerwave lze využít i chlazení

- nutné provedení zemních prací
- nemožnost následné výstavby na místě instalace