SBĚRNÉ ŠACHTY A ROZDĚLOVAČE/SBĚRAČE

GT 400

gt_box_prave_provedeni.jpgGT 400 je malá kruhová sběrná šachta vyráběná z polyetylénu. Sběrná šachta je plně vybavená systémem sběrače/rozdělovače vyrobeného z PEHD pro 2-6 okruhů. Rozdělovač je osazen 1" plnoprůtokovými kulovými kohouty, sběrač je variantně osazen průtokovými regulátory Inline-setter.
Samozřejmostí je možnost připojení odvzdušnění případně napouštění primárního okruhu. Připojení potrubí plošných kolektorů/vrtů anebo páteřního vedení je jednoduché díky výstupům přesahující šachtu, kdy stačí pouze svařit potrubí pomocí elektrotvarovek. Plastové kulové kohouty osazené ve sběrné šachtě GT 400 jsou s teplotní odolností -10°C.

KRUHOVÁ SBĚRNÁ ŠACHTA

Kruhová sběrná šachta je vysoce efektivní pro většinu instalací. Důvodů, proč sdružit primární okruh ve sběrné šachtě mimo objekt 
je hned několik.

kruhova_sachta_geo.jpg

 Dochází k úspoře místa v technické místnosti

 Výrazná úspora materiálu (potrubí, nemrznoucí kapalina, izolace, prostupy zdí)

 Výrazné snížení ceny za provedení prací (výkop, řešení prostupů zdí, izolační práce)

 Menší počet otvorů ve zdi

 Minimální možnost kondenzace vody na potrubí při špatně provedených izolačních prací

Momentálně nabízíme u kruhových sběrných šachet několik variant provedení. Šachty lze dodat s monolitickým víkem (MONO) nebo výškově nastavitelným víkem (FLEX). Zároveň lze dodat také různé pojízdonosti šachet a to pro 200kg, 600kg, 12,5t, 40t nebo šachtu upravenou pro zabudování do základové desky. Pomocí našich sběrných kruhových šachet lze sdružit až 78 okruhů. 
 

ATYPICKÉ ŠACHTY

Díky přímé spolupráci s výrobcem sběrných šachet lze nechat vyrobit prakticky libovolnou šachtu, pokud to technické podmínky dovolí. V součastné době lze nechat vyrobit kromě plastových šachet i šachty betonové, šachty pojízdné osobními i nákladními automobily.
betonova_jimka.jpg 

TIGHT SYSTEM

Jednou z dalších možností je nechat si vyrobit rozdělovač/sběrač s deskou, která zabrání průsakům vody do objektu. Takhle "ošetřený" systém lze následně zalít přímo do základů objektu. Provedení má však i svoje omezení, se kterým je nutné při instalaci a projektování počítat.
tight_wall2.jpg 

 

ROZDĚLOVAČE / SBĚRAČE

rozdelovac_sberac_primarniho_okruhu.jpgKe spojování primárního okruhu dochází při instalaci plošného kolektoru, propojení více vrtů a energopilot. V takových případech je zapotřebí použít systém rozdělovače/sběrače. Celý systém bývá sestrojený z potrubí PEHD, uzavíracích kulových kohoutů a v případě potřeby i regulátorů průtoku. Rozdělovač slouží k rozdělení nemrznoucí teplonosné kapaliny přitékající od tepelného čerpadla do jednotlivých smyček plošného kolektoru anebo geotermálních vrtů. Sběrač má opačnou funkci - sdružuje nemrznoucí kapalinu, která je následně dopravena do tepelného čerpadla prostřednictvím jednoho potrubí větší dimenze. Rozdělovač/sběrač je instalován ve sběrné šachtě nebo v technické místnosti. Při jeho instalaci do technické místnosti je nutné dbát na jeho důkladné izolování, které zabrání vzniku a zkapávání kondenzátu.


REGULACE PRŮTOKŮ

i16._kruhova_sachta_geo1225_s_teleskopickym_vikem_regulatory_prutoku_5_42_l_min.jpgPři instalacích, kde je nutno odvrtat více geotermálních vrtů, které jsou umístněné v rozdílných vzdálenostech od systému rozdělovače/sběrače, je nutné použití průtokových regulátorů. Průtokové regulátory umožňují srovnání průtoku v jednotlivých smyčkách na přibližně stejnou hodnotu. V případě, že by se regulátory nepoužily, došlo by k většímu vytěžování nejbližší respektive nejkratší smyčky, která by při dlouhodobě větším průtoku postupně vymrzla. Stejný systém platí i při rozdílných délkách potrubí systému plošného kolektoru (při větším rozdílu než 5-10% mezi nejdelší a nejkratší smyčkou).

Průtokové regulátory jsou v případě požadavků součástí vystrojení rozdělovače/sběrače.