PROJEKCE A DIMENZOVÁNÍ ARTEG

Nabízíme projekci a dimenzování geotermálních vrtů, energopilot a plošných kolektorů. Zabýváme se od studie projektu, dimenzování, vyřízení stavebního povolení až po prováděcí projekty (projektová dokumentace na klíč).

TLAKOVÉ ZTRÁTY A PROUDĚNÍ KAPALINY V PRIMÁRNÍM OKRUHU

Tlakové ztráty vznikající třením v potrubí mají zásadní vliv na chod tepelného čerpadla. Pro jejich výpočet je nutné znát požadovaný průtok primárním okruhem. Tlaková ztráta narůstá na každém komponentu primárního okruhu mj. potrubí plošného kolektoru anebo geotermální sondy, propojení vrtů se sběrnou šachtou, páteřním vedení, elektrotvarovkách, redukcích, T-kusech, průtokových regulátorech, výměníku tepelného čerpadla atd. Tlaková ztráta narůstá anebo se snižuje rovněž změnou typu kapaliny. Jejím ředěním a změnou teploty se mění hustota a viskozita kapaliny, která má vliv nejenom na tlakovou ztrátu, ale i na proudění kapaliny ve vrtech resp. zemních plošných kolektorech. Pro správné předávání tepla je nutné dodržovat optimální proudění kapaliny v potrubí. Při navržení okruhu je nutné rovněž počítat s výkonem oběhového čerpadla a tlakovou ztrátou vznikající v čerpadle tak, aby nedošlo k příliš velkému ochlazování média (kapaliny) na výparníku.

Optimální navržení hydrauliky a výpočet ztráty primárního okruhu tepelného čerpadla je jedním z prvků technické podpory, kterou provádí sesterská společnost ARTEG.

Kontaktní osoba:
Imrich Drapák 
email imra.drapak@ge-tra.cz
telefon 775 289 323 

LEGISLATIVA GEOTERMÁLNÍCH VRTŮ 

Označení

Cena v Kč

 Stavební a hydrogeologický projekt geotermálních vrtů pro tepelné čerpadlo

na poptávku

 Vyřízení povolení pro geotermální vrty na příslušných úřadech

na poptávku


DIMENZOVÁNÍ PRIMÁRNÍHO OKRUHU
  

Označení

Cena v Kč

 Výpočet tlakových ztrát a hydrauliky systému do 30 kW pro obchodní partnery a zákazníky

zdarma

 Dimenzování primárního okruhu do 30 kW pro obchodní partnery a zákazníky

zdarma

 TRT – Thermal Response Test včetně modelování:

- zkouška tepelné vodivosti hornin na vystrojeném geotermálním vrtu

- vyhodnocení Thermal Response Testu

- stanovení hodnoty tepelné vodivosti horniny

- stanovení tepelného odporu mezi sondou ve vrtu, injekční směsí a okolní horninou

- stanovení neovlivněné teploty hornin

- měřený vrt bude plnohodnotnou součástí vrtného pole

POZOR! Součástí cenové nabídky není spotřeba el.energie a vody na provedení TRT

 Analytické modelování vrtného pole pomocí - EED Software 3.16:

- analytická model vrtného pole s dosazením hodnot z TRT

- Software EED (max. 3 varianty) včetně vyhotovení zprávy

- výpočet geotermálních vrtů v závislosti na energetických potřebách objektu a TRT

- rozmístění a hloubky geotermálních vrtů

na poptávku

 Samostatné modelování – EED Software 3.16          

analytický model pole geotermálních sond s dosažením předpokládaných hodnot                    

- Software EED (max. 3 varianty) včetně vyhotovení zprávy

- předpokládaný výpočet geotermálních vrtů v závislosti na energetických potřebách objektu

- orientační rozmístění a hloubky geotermálních vrtů

na poptávku


PROJEKCE
 PRIMÁRNÍCH OKRUHŮ

Označení

Cena v Kč

 Návrh primárního okruhu TČ

na poptávku

 Projektová dokumentace primárního okruhu

na poptávku

 Zpracování výkazu výměr na aktuální projektovou dokumentaci

na poptávku

 Studie účinnosti systému (plošné kolektory, geotermální sondy, energetické piloty)

na poptávku

 Dokumentace pro územní provedení DUR - primární okruh

na poptávku

 Dokumentace pro stavební povolení DSP - primární okruh

na poptávku

 Dokumentace pro provedení stavby DPS - primární okruh

na poptávku

 Dokumentace pro výběr dodavatele TD  - primární okruh

na poptávku