NORMA VDI 4640

VDI 4640 – 1 : 06-2010

Název NJ Thermische Nutzung des Untergrunds - Grundlagen, Genehmigungen, Umweltaspekte
Název AJ Thermal use of the underground - Fundamentals, approvals, environmental aspects
Počet stran      33 - Německo / anglické vydání
Popis Tato směrnice udává podmínky správné pokládky tepelného výměníku pro využití podloží dle nejnovějších standardů. Definuje a vysvětluje základy proudění tepla v podloží a jmenuje vodohospodářské a stavební práva nutná pro povolení. Zabývá se správnou volbou materiálu ve vztahu k životnímu prostředí a ukazuje, jak by měli být vrty správně provedeny. Dále také vysvětluje, jak mohou být taková zařízení instalována a napojena do systému. Jsou uvedeny tyto případy použití: tepelná čerpadla, která využívají podloží nebo spodní vodu pomocí plošných kolektorů a zemních sond, nebo zařízení sloužící k ukládání energie. Jsou zde uvedeny emise CO2 a také primární potřeba energie. Tím je zohledněno případné zatížení životního prostředí např. kvůli prosáknutí a teplotní a hydraulické důsledky.

VDI 4640 – 2 : 09-2001

Název NJ Thermische Nutzung des Untergrundes - Erdgekoppelte Wärmepumpenanlagen
Název AJ Thermal use of the underground - Ground source heat pump systems
Počet stran      43 - Německo / anglické vydání
Popis Dokument se zabývá teplotním využitím podloží do hloubky 400m

VDI 4640 – 3 : 06-2001

Název NJ Thermische Nutzung des Untergrundes - Unterirdische Thermische Energiespeicher
Název AJ Utilization of the subsurface for thermal purposes - Underground thermal energy storage
Počet stran      42 - Německo / anglické vydání
Popis Dokument se zabývá teplotním využitím podloží do hloubky 400m. Také pojednává o akumulaci tepelné zemní energie.

VDI 4640 – 4 : 09-2004

Název NJ Thermische Nutzung des Untergrundes - Direkte Nutzungen
Název AJ Thermal use of the underground - Direct uses
Počet stran      40 - Německo / anglické vydání
Popis Dokument se zabývá teplotním využitím podloží do hloubky 400m. Také se zabývá tepelnými čerpadly země-voda, tepelnými čerpadly pro vytápění a tepelnými čerpadly pro vytápění a chlazení.

Technické normy - Normy ČSN - Zahraniční normy - Zákony

Normu VDI 4640 a další technické normy je možné zakoupit u níže uvedené společnosti:

Jiří Volejník - Technické normy