VÝPLACHOVÉ PROSTŘEDKY

Výplachové prostředky

POPIS PRODUKTU

Jako výplachové prostředky nabízíme tyto produkty :

TIXOTON® - je aktivovaný Bentonit z jihoněmeckých surovin. Výrobek je ryzí nerost bez organické příměsi. Slouží ve výrobě při vrtání s výplachem a výztuží kapalin ve vrtací technice a při speciálních inženýrských stavbách.

ANTISOL® - je vysoce viskózní nastavená polyanionická celulóza (PAC) k regulaci průtokových a filtračních vlastností při vrtání s výplachem nepevných látek na bázi vody .

SBF Viscopol® T - vysoce viskózní nastavený CMC polymer k regulaci průtokových a filtračních vlastností při vrtání s výplachem nepevných látek na bázi vody.

SBF-Viscopol HEC - vysoce viskózní nastavená hydroxyethyl-celuloza specielně pro výplachy slanou vodou s vysokým Ca../ Mg..-obsahem, k regulaci průtokových a filtračních vlastností. 

STOKOPOL D 2624 - je vysoce viskózní modifikovaný Copolymer z acrylamidu a natriumacrylatu. Výrobek je preferován při výplachu nepevných látek bez obsahu bentonitu.

STOKPOL EM 35
- vysoce viskózní modifikovaný Copolymer z acrylamidu a natriumacrylatu.  Výrobek je preferován při výplachu nepevných látek bez obsahu bentonitu.

TEŽIVEC(Baryt) - vysoce viskózní modifikovaný Copolymer z acrylamidu a natriumacrylatu.  Výrobek je preferován při výplachu nepevných látek bez obsahu bentonitu.

Genapol LRO - pěnový a máčecí prostředek k vrtání vzduchem jako výplachovým mediem.

JEMNÁ KRÍDA - k plnění při vrtání s výplachem se vyznačuje vysokou čistotou a jemností mletí. Na základě rozpustnosti v kyselině je křída upřednostňována k použití při šetřícím výplachu.

TETRANATRIUM - PYROPHOSPHAT - působí ve vrtech s výplachem jako zkapalňovač a dispergační činidlo. Struktury (vergelungs) infiltrující výplachy vrtu v místech provrtané zvodněné vrstvy mohou ovlivnit výplach, při použití tohoto prostředku zůstane výplach nezměněn.

CELOFÁN (vločky, chumáče) / SLÍDA )šupiny) - používají se ve výplachové technice jako ucpávkové materiály v boji proti ztrátám výplachu. Nepravidelné a dlouhé velikosti lístků celofánových vloček/šupin slídy tvoří univerzální vložku. Na základě jejich formy a velikosti se umísťují do meziprostorů propustného kameniva, ucpe je a redukuje tím ztrátu kapaliny.

BORYL SV - přírodní polysacharid se silným viskozitu zvyšujícím účinkem pro výplachy na vodní bázi především obsahu bentonitu.

SODA -
slouží ve výplachové technice primárně v případě doplnění  iontů kalcia a magnesia do neředěných karbonátů.  Zvyšuje pH-hodnotu ( > 10), takže se docílí biologického působení. Také se používá k ochraně podmíněných Ca2+stálý CMC/PAA-Polymerů při navrtávání cementovaných oblastí vrtaných děr.

Polymix - Nově vyvinutý produkt PolyMix kombinuje výhody dvou složek vrtného výplachu – aktivovaného bentonitu a polymeru – v jedné hotové směsi. Tato kombinace umožňuje rychlé a jednoduché vytvoření univerzálního vrtného výplachu.

Bližší informace najdete v sekci PROBLEMATIKY - Výplachové a těsnící látky 

 

Marschův trychtýř