MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE PRO VRTNÝ VÝPLACH

Měřící přístroje pro vrtný výplach

POPIS PRODUKTU

Marshův trychtýř - ke zjištění průtokové viskozity vrtného výplachu (průtočnost).

Prstenec - k změření doby dekantace.

Hydrometr - k určení specifické váhy vrtného výplachu.

Bližší informace najdete v sekci PROBLEMATIKY - Výplachové a těsnící látky 

 

POUŽITÍ PRODUKTU

Marshův trychtýř - uzavřeme spodní otvor a skrz síto naplníme výplachem až po spodní okraj síta (1500 ml). Otevřeme spodní otvor a stopkami změříme dobu za jakou vyteče 1000ml výplachu = Auslaufzeit (AZ). Nakonec změříme čas za jaký vyteče zbylých 500 ml výplachu a zapíšeme v sekundách jako RAZ (Restlaufzeit). 
Směrné hodnoty:
AZ  38 – 45 s
RAZ   28 – 35 s

Prstenec - položíme filtrační papír na podklad a kovový prsten umístíme do středu filtračního papíru. Měřený výplach nalijeme do konického otvoru v prstenu. Spustíme stopky, jakmile dopadne první kapka na filtrační papír. Čas měříme, dokud není celý (kolem prstenu viditelný) filtrační papír promočen=doba dekantace (WAZ). 
Doporučená hodnota: > 1000 s

Hydrometr -
měřený výplach nalijeme do nádoby na spodním konci hydrometru a bez vzduchových bublin spojíme s hydrometrem. Hydrometer ponoříme do trubky naplněné vodou. Hustotu výplachu odečteme přímo z ponořeného místa hydrometru = kg/l.
Doporučená hodnota nezatíženého výplachu: < 1,10 kg/l.

 

Marschův trychtýř a měřící nádoba