TĚSNÍCÍ LÁTKY

Těsnící látky

POPIS PRODUKTU

Compactonit® 10/80 - mírně bobtnavý těsnící jíl ve formě pelet. Přednostně používán v suchých vypažených vrtech pro studny.

Compactonit® TT 20 - málo bobtnavý těsnící jíl v granulích. Použití především ve vysoko kalibračních vrtech (> 400mm), při odbourávání, vyplnění vrtu.

SBF-Troptogel® B - hotová směs z jílovitých minerálů a hydraulického tmelu k výrobě čerpatelné suspenze  pro utěsnění studničního mezikruží.

Mikolit 300 / 300 M - mírně bobtnavý, bentonit obsahující těsnící jíl ve formě pelet. Použití v zapažováním  hloubených studnách suchou vrtnou technikou.

Compactonit® 10/200 - vysoce bobtnavý těsnící jíl ve formě pelet. Univerzální použití při vrtání pod výplachem.

SBF Quellon® WP - vysoce bobtnavý těsnící jíl s obsahem bentonitu ve formě pelet. Vykazuje zvýšené přirozené vlastní gama záření. Použití především ve studnách vrtaných pod výplachem.

SBF Quellon® HD - vysoce bobtnavý těsnící jíl s obsahem bentonitu ve formě pelet s magnetitem. Použití v hlubokých studnách vrtaných pod výplachem.

SBF-Troptogel® C - hotová směs z hydraulického tmelu, jílu a minerálních přísad k výrobě čerpatelné těsnící hmoty s vysokou přirozenou gama . Použití při utěsnění mezikruží a dodatečného stlačení u nových studen a sanací.

Dämmer - materiál z hydraulického tmelu a jílovité kamenné moučky k zaplnění podzemních děr všech typů.

 

POUŽITÍ PRODUKTU

Stavební materiály v sypkém nebo granulovaném provedení mají za úkol utěsnit provedený vrt a oddělit od sebe jednotlivé zvodně.
Všechny dodávané látky jsou rozměrově stálé a trvanlivé.

PARAMETRY PRODUKTU

Granulovaný nebo sypký bobtnající materiál, dodávaný v pytlích po 25kg.

Compactonit 10/200jednotlivé typy těsnících petelpeletky compactonitu 10/200SBF-Tropogelpeletky těsnícího jíluQuellonMikolit