VYVAŽOVACÍ ARMATURY - PRŮTOKOVÉ REGULÁTORY

Vyvažovací armatury - průtokové regulátory

POPIS PRODUKTU

Regulátory průtoku Inline-setter nabízejí rychlou a snadnou metodu srovnání průtoku v topných a chladicích soustavách. Správná vyváženost okruhů zajišťuje optimální distribuci energie, efektivní a ekonomický provoz. Pomocí vyvažovacích ventilů Setter Inline a může jakákoliv kvalifikovaná obsluha srovnat rychlost průtoku ve všech okruzích a dosáhnout optimální hydronické vyváženosti celé soustavy bez nutnosti vyškolení a nákladných měřicích přístrojů.

Bližší informace najdete v sekci PROBLEMATIKY - Sběrné šachty a rozdělovače/sběrače

POUŽITÍ PRODUKTU

Regulační armatury slouží pro optimální vyvážení jednotlivých větví. Regulující armatury jsou zapotřebí zejména v instalacích, kde situace na pozemku neumožňuje provést uložení plošného kolektoru ve smyčkách se stejnou délkou. Nutnost jejich použití je rovněž při rozdílné vzdálenosti vrtů od sběrné šachty případně rozdělovače/sběrače umístněného v technické místnosti. Správné použití průtokových regulátorů v primárním okruhu zabezpečuje optimální účinnost systému při jímaní geotermální energie z plošných kolektorů případně geotermálních vrtů. Při chybném seřízení anebo jejich absenci by mohlo dojít k nerovnoměrnému vytěžování jednotlivých větví.

PARAMETRY PRODUKTU

Regulující armatury jsou v případě požadavků již součástí kruhové sběrné šachty GT400, sběrné šachty MONO, sběrných šachet GEO případně systému rozdělovače/sběrače v provedení Inline-setter s průtokem 8-38 l/min. variantně 5-42 l/min. anebo 2-12 l/min.

Přednosti pro uživatele:

  • přesné a rychlé vyvážení soustavy
  • okamžité odečítání nastaveného průtoku v l/min. (pozor na započítání koeficientu jednotlivých typů kapalin)
  • vysoká přesnost měření v definovaném rozsahu průtoku
  • regulační prvek s nastavitelnými polohami a uzavírací funkcí
  • instalace v libovolné pozici
  • nevyžadují údržbu
  • nízká tlaková ztráta v použitelném rozsahu průtoků

CENÍK

Inline-setter