VYVAŽOVACÍ ARMATURY - PRŮTOKOVÉ REGULÁTORY

Vyvažovací armatury - průtokové regulátory

POPIS PRODUKTU

Regulátory průtoku Inline-setter a SETTER Bypass SD nabízejí rychlou a snadnou metodu srovnání průtoku v topných a chladicích soustavách. Správná vyváženost okruhů zajišťuje optimální distribuci energie, efektivní a ekonomický provoz. Pomocí vyvažovacích ventilů Setter Inline a Bypass SD může jakákoliv kvalifikovaná obsluha srovnat rychlost průtoku ve všech okruzích a dosáhnout optimální hydronické vyváženosti celé soustavy bez nutnosti vyškolení a nákladných měřicích přístrojů.

Bližší informace najdete v sekci PROBLEMATIKY - Sběrné šachty a rozdělovače/sběrače

POUŽITÍ PRODUKTU

Regulační armatury slouží pro optimální vyvážení jednotlivých větví. Regulující armatury jsou zapotřebí zejména v instalacích, kde situace na pozemku neumožňuje provést uložení plošného kolektoru ve smyčkách se stejnou délkou. Nutnost jejich použití je rovněž při rozdílné vzdálenosti vrtů od sběrné šachty případně rozdělovače/sběrače umístněného v technické místnosti. Správné použití průtokových regulátorů v primárním okruhu zabezpečuje optimální účinnost systému při jímaní geotermální energie z plošných kolektorů případně geotermálních vrtů. Při chybném seřízení anebo jejich absenci by mohlo dojít k nerovnoměrnému vytěžování jednotlivých větví.

PARAMETRY PRODUKTU

 • všechny průtokové regulátory jsou v provedení mosaz
 • provozní teplota do 100°C, provozní tlak 10 bar

Regulující armatury jsou v případě požadavků již součástí Kruhové šachty MONO, Kruhových šachet GEOGT-Boxu případně systému rozdělovače/sběrače v provedení Inline-setter s průtokem 8-38 l/min. variantně 5-42 l/min.

Přednosti pro uživatele:

 • přesné a rychlé vyvážení soustavy
 • okamžité odečítání nastaveného průtoku v l/min. (pozor na započítání koeficientu jednotlivých typů kapalin)
 • vysoká přesnost měření v definovaném rozsahu průtoku
 • kontrola odchylek průtoků pomocí nastavitelného jezdce (BYPASS)
 • vyvažovací ventil s kalibrovanou měřicí stupnicí
 • regulační prvek s nastavitelnými polohami a uzavírací funkcí
 • instalace v libovolné pozici
 • nevyžadují údržbu
 • nízká tlaková ztráta v použitelném rozsahu průtoků

CENÍK

Inline-setterRegulační ventil SETTER Bypass SDTacoSetter_Bypass_příruba