PROBLEMATIKY, TECHNICKÁ PODPORA PRODUKTY TEPELNÁ ČERPADLA - PRIMÁRNÍ OKRUHYSTUDNY, PAŽNICEVÝTLAČNÉ POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍMĚŘÍCÍ TECHNICKAINŽENÝRSKÁ GEOLOGIE A PRŮZKUMIZOLACE TEPELNÉ, CHLADÍRENSKÉPROVOZNÍ KAPALINY, PLNÍCÍ ZAŘÍZENÍTĚSNÍCÍ, VÝPLACHOVÉ LÁTKY

OCHRANA POTRUBÍ VE VÝKOPU

Ochrana potrubí ve výkopu

POPIS PRODUKTU

Výstražná fólie do výkopu, nebo-li také trasová fólie, slouží jako ochrana potrubí při dodatečných teréních úpravách. Fólie se vyrábí z materiálu LDPE a je potištěna nápisem "GEOTERMIE" na zeleném podkladu. Fólie se dodává v rolých po 330m, v šířce 75mm a pokládá se cca. 30-40 cm nad zahrnuté potrubí. 

Korugovaná chránička je bezhalogenová, ohebná, dvouplášťová chránička určená pro mechanickou ochranu všech druhů energetických, telekomunikačních a potrubních vedení. Chráničky jsou vyráběny dle ČSN EN 61 386-24. V každém svitku je zaveden zatahovací drát nebo provázek a nasazena spojka. Při mechanickém zhutňování vrstev nad chráničkou je třeba dbát na to, aby nebyly překročeny hodnoty dovoleného zatížení chráničky.

Bližší informace najdete v sekci PROBLEMATIKY - Návod na pokládku PE potrubí

PARAMETRY PRODUKTU

Výstražnná fólie
Délka: 330m
Šířka: 75mm
Tloušťka: 0,07mm
Nápis: GEOTERMIE 

Korugovaná chránička
Ohebná, dvouplášťová chránička z HDPE
Vyrobena dle ČSN EN 61 386-24
Rozměrová řada d40-200mm
Mechanická odolnost 450 N/20cm 

POZNÁMKA

Po přihlášení Vám budou v této sekci k dispozici další soubory.

Fólie pro potrubní vedeníChránička pro potrubní vedeníChránička s fólií