OCHRANA POTRUBÍ VE VÝKOPU

Ochrana potrubí ve výkopu

POPIS PRODUKTU

Výstražná fólie do výkopu, nebo také trasová fólie, slouží jako ochrana potrubí při dodatečných terénních úpravách. Fólie se vyrábí z materiálu LDPE a je potištěna nápisem "GEOTERMIE" na zeleném podkladu. Fólie se dodává v rolích po 330m, v šířce 75mm a pokládá se cca. 30-40 cm nad zahrnuté potrubí. 

Korugovaná chránička je bezhalogenová, ohebná, dvouplášťová chránička určená pro mechanickou ochranu všech druhů energetických, telekomunikačních a potrubních vedení. Chráničky jsou vyráběny dle ČSN EN 61 386-24. V každém svitku je zaveden zatahovací drát nebo provázek a nasazena spojka. Při mechanickém zhutňování vrstev nad chráničkou je třeba dbát na to, aby nebyly překročeny hodnoty dovoleného zatížení chráničky.

Bližší informace najdete v sekci PROBLEMATIKY - Návod na pokládku PE potrubí

PARAMETRY PRODUKTU

Výstražná fólie
Barva: Zelená
Délka: 250m
Šířka: 22cm
Tloušťka: 90um

Korugovaná chránička Kabuflex R a Kabuflex S
Ohebná, dvouplášťová chránička z HDPE
Rozměrová řada d40-160mm
Doporučená manipulace a pokládka viz návod na pokládku.

CENÍK

POZNÁMKA

Po přihlášení Vám budou v této sekci k dispozici další soubory.

Chránička pro potrubní vedení