POTRUBÍ PE100 RC STRONG EXTRA

Potrubí PE100 RC STRONG EXTRA

POPIS PRODUKTU

Potrubí PE100 RC STRONG EXTRA je speciální extrudované potrubí s nejvyšší odolností proti bodovému zatížení a pomalému šíření trhlin. Potrubí je vícevrstvé a vyznačuje se vnější signální zelenou vrstvou. Tento prvek umožňuje okamžitou kontrolu stavu potrubí, jehož stěna nesmí být dle směrnice narušena o více než 10%.

Technologie výroby a surovina, ze které je potrubí PE-RC STRONG EXTRA vyrobeno, umožňuje pokládku i ve zhoršených podmínkách a kamenitém prostředí bez pískového ložePři použití potrubí na plošné kolektory pro tepelná čerpadla země-voda, se doporučuje obsyp zhutnitelnou zeminou z důvodu lepšího přenosu tepla mezi okolní půdou a potrubím. Délka životnosti potrubí závisí na provozovaných teplotách a pracovním tlaku. Při správně navrženém a provozovaném systému je možné dosáhnout až 100-letou životnost.

Potrubí je po celé jeho délce při výrobě neustále kontrolováno tak, aby nedošlo k případné odchylce v síle stěny. Kvalita vyráběných surovin a kontrola celého výrobního procesu je důležitá vzhledem k náročným podmínkám, kterým je potrubí vystavováno.

Potrubí PE100 RC STRONG EXTRA společnosti GWE Pumpenboese je vyrobeno z materiálu PE100 RC. Potrubí bylo certifikováno zkušebnou HESSEL Ingenieur Technik Gmbh na zkoušku bodového zatížení dle požadavků normy PAS 1075 II se splněním požadavku ≥8760 hodin. Potrubí je rovněž certifikováno zkouškou Full Notch Creep Test (FNCT) na pomalé šíření trhliny dle požadavků normy PAS 1075 II.

Technické pokyny pro pokládku jsou popsány v příslušné literatuře o ukládání PE trubek bez pískového lože a také jsou definovány normou VDI 4640

Bližší informace najdete v sekci PROBLEMATIKY - Plošné kolektory

POUŽITÍ PRODUKTU

Potrubí PE100 RC STRONG EXTRA se používá pro pokládku plošného kolektoru bez pískového lože, čímž se snižují celkové náklady na instalaci pro investora a zjednodušuje se celý systém pokládky potrubí.

PARAMETRY PRODUKTU

Certifikáty k potrubí PE-RC jsou ke stažení po přihlášení.

Průměr          Hmotnost     Tlaková řada     Délka
(mm)                 (kg)                (bar)                   (m)
32 x 3,0            0,27                16                     6, 100, 150, 180, 200
40 x 3,7            0,43                16                     6, 100, 150, 200

CENÍK

POZNÁMKA

Po přihlášení Vám budou v této sekci k dispozici další soubory.

PE-RC STRONG EXTRA pro tepelná čerpadla země-vodaPE-RC STRONG EXTRA pro tepelná čerpadla země-vodaPotrubí PE-RC STRONG EXTRA pro sdružení vrtůPotrubí PE-RC STRONG EXTRA pro sdružení vrtůpotrubí RC strong extra na paletě