POTRUBÍ PE100 RC STRONG

Potrubí PE100 RC STRONG

POPIS PRODUKTU

Potrubí PE100 RC STRONG je speciální extrudované potrubí s nejvyšší odolností proti bodovému zatížení a pomalému postupu vzniku trhlin. Technologie výroby a surovina, ze které je potrubí PE-RC STRONG vyrobeno, umožňuje pokládku i ve zhoršených podmínkách a kamenitém prostředí bez pískového lože. Při použití potrubí v geotermii na kolektory, pro tepelná čerpadla země-voda, se doporučuje zásyp zhutnitelnou zeminou z důvodu lepšího přenosu tepla mezi okolní půdou a potrubím. Životnost potrubí by měla dosáhnout při bezproblémové funkčnosti v řádech desítek let. Délka životnosti potrubí závisí na provozovaných teplotách a pracovním tlaku. Při správně navrženém a provozovaném systému je možné dosáhnout až 100-letou životnost.

Potrubí je po celé jeho délce při výrobě neustále kontrolováno tak, aby nedošlo k případné odchylce v síle stěny. Kvalita vyráběných surovin a kontrola celého výrobního procesu je důležitá vzhledem k náročným podmínkám, kterým je potrubí vystavováno.

Potrubí PE100 RC STRONG společnosti GWE Pumpenboese je vyrobeno z materiálu PE100 RC STRONG. Potrubí bylo certifikováno zkušebnou HESSEL Ingenieur technik Gmbh na zkoušku bodového zatížení dle požadavků normy PAS 1075 se splněním požadavku ≥8760 hodin. Potrubí je rovněž certifikováno zkouškou Full Notch Creep Test (FNCT) na pomalé šíření trhliny dle požadavků normy PAS 1075.

Technické pokyny pro pokládku jsou popsány v příslušné literatuře o ukládání PE trubek bez pískového lože respektive v DVGW pracovním listě.

Bližší informace najdete v sekci PROBLEMATIKY - Plošné kolektory

POUŽITÍ PRODUKTU

Potrubí PE100 RC STRONG se používá pro pokládku plošného kolektoru bez pískového lože, čímž se snižují celkové náklady na instalaci pro investora a zjednodušuje se celý systém pokládky potrubí.

PARAMETRY PRODUKTU

Certifikáty k potrubí PE-RC jsou ke stažení po přihlášení. 

Průměr          Hmotnost     Tlaková řada     Délka
(mm)                 (kg)                (bar)                   (m)
25 x 2,3            0,17                16                     100, 150
32 x 3,0            0,27                16                     6, 100, 150, 180, 200
40 x 3,7            0,43                16                     6, 100, 150, 200
50 x 4,6            0,66                16                     6, 50, 100
63 x 5,8            1,05                16                     6, 50, 100

Další dodávané rozměry potrubí jsou od d75 - d450mm v standardních délkách 6m v řadách PN16/SDR11 a PN10/SDR17.

CENÍK

POZNÁMKA

Po přihlášení Vám budou v této sekci k dispozici další soubory.

Potrubí PE-RC STRONG pro plošné kolektory