KRUHOVÁ ŠACHTA GT612 A GT695

Kruhová šachta GT612 a GT695

POPIS PRODUKTU

Sdružení primárního okruhu je jedinou viditelnou vizitkou představující kvalitu provedení práce, kterou zanechá instalační firma v podobě sdružení primárního okruhu.
Sdružení více smyček primárního okruhu v objektu je časově i finančně náročné. Proto je nezbytné řešit sdružení v kompaktním systému mimo objekt. Jednoduché a instalačně snadné řešení šetří čas a další náklady spojené s komplikovaným propojením a izolováním potrubí v objektu.

Kruhové sběrné šachty GT612 a GT695 
jsou dodávané podle počtu větví primárního okruhu a průtoku primárního okruhu tepelného čerpadla. Jelikož se požadavek na průtoky u stejného počtu větví může výrazně lišit - je nutné přizpůsobit tělo rozdělovače/sběrače typu instalace.

Výhodou kruhových sběrných šachet GT621 a GT695MONO je vyšší tlaková odolnost vůči vnějšímu tlaku ve srovnání s hranatými svařovanými šachtami. Normovaná jímka je plně vystrojená systémem rozdělovače/sběrače vyrobeného z PEHD pro 2-12 okruhů. Všechny instalované armatury jsou bez pnutí.

Rozdělovač je osazen 1" kulovými kohouty s odolností do -10°C, sběrač je osazen průtokovými regulátory Inline-setter. Samozřejmostí je možnost připojení odvzdušnění. Připojení je jednoduché díky výstupům přesahující šachtu v délce 100mm, kdy stačí pouze svařit potrubí pomocí elektrotvarovek.

Kruhová šachta je v základním provedení s pochůzností do 200 kg - již zahrnuto v ceně! V případě potřeby, lze zvětšit zatížitelnost na 1 500 kg. Všechny výstupy ze sběrné šachty jsou řádně obvařeny s její stěnou.

Bližší informace najdete v sekci PROBLEMATIKY - Sběrné šachty a rozdělovače/sběrače

POUŽITÍ PRODUKTU

Při větším počtu geotermálních vertikálních sond (GVS) anebo okruhů zemního plošného kolektoru (ZPK) je možné propojit jednotlivé okruhy ve sběrné šachtě, která je umístěna mimo objekt.

Výhody řešení

 • menší počet prostupů do vytápěného objektu
 • zapojení armatur bez pnutí v případě dodržení návodu na zabudování a správného obsypu
 • požití pouze dvou potrubí příslušného rozměru
 • méně použité kapaliny
 • snadnější izolace
 • úspora izolačních materiálů
 • výrazná úspora nákladů spojených s prací
 • úspora místa v kotelně

Jímka se usazuje zároveň s terénem na pískové/štěrkové lože (jemná frakce), nemusí se obetonovat.

Výsledkem je efektní i efektivní způsob instalace s ohledem na úsporu času a materiálu použitém při propojování smyček primárního okruhu.

PARAMETRY PRODUKTU

Kompletní, továrně odzkoušená montážní sestava z PEHD. Set je dodáván včetně potřebných regulačních a uzavíracích armatur.

Kruhová šachta GT612 pro sdružení 2-6 větví:

 • průměr DN 612mm, výška 800 mm
 • tělo R-S d75, připojení na páteř d63 v levém i pravém provedení
 • alternativně (pro 2-5 okruhů) s 6/4" uzavíracím kulovým kohoutem páteřního vedení s výstupem d50/d40
 • v případě požadavků vystrojení s průtokovými regulátory 8-38 l/min.
 • lze dodat rovněž s průtokovými regulátory 2-12 l/min. anebo 5-42 l/min.
 • šachtu je možné vyrobit i v průběžném provedení s výstupem na páteřní vedení d50

Kruhová šachta GT612 pro sdružení 5-8 větví:

 • průměr DN 612, výška 800mm
 • tělo R-S d90 
 • připojení na páteř d63/d75/d90
 • alternativně (pro 5-6 okruhů) s 2" uzavíracím kulovým kohoutem páteřního vedení s výstupem d63
 • standardně vystrojená průtokovými regulátory 8-38 l/min.
 • lze dodat rovněž s průtokovými regulátory 2-12 l/min. anebo 5-42 l/min.

Kruhová šachta GT695 pro sdružení 9-12 větví:

 • průměr DN 695mm, výška 800mm
 • tělo RS d90
 • připojení na páteř variantně d63/d75/d90 
 • alternativně (pro 7-8 okruhů) s 2" uzavíracím kulovým kohoutem páteřního vedení v výstupem d63
 • v případě požadavků vystrojení s průtokovými regulátory 8-38 l/min.
 • lze dodat rovněž s průtokovými regulátory 2-12 l/min. anebo 5-42 l/min.

K dispozici jsou kruhové šachty pro sdružení, až 50 větví primárního okruhu viz Kruhová šachta GT640-940-1225.

KATALOGOVÝ LIST

CENÍK

POZNÁMKA

Po přihlášení Vám budou v této sekci k dispozici další soubory.

Kruhová sběrná jímka pro primární okruh_tepelná čerpadla země-vodaKruhová sběrná šachta pro primární okruh_tepelná čerpadla země-vodaŘez kruhovou sběrnou šachtou pro primární okruh tepelného čerpadla země-vodaŘez sběrnou jímkou pro primární okruh tepelného čerpadla země-vodaKruhová sběrná šachta pro primární okruh_tepelná čerpadla země-voda