PROBLEMATIKY, TECHNICKÁ PODPORA PRODUKTY TEPELNÁ ČERPADLA - PRIMÁRNÍ OKRUHYSTUDNY, PAŽNICEVÝTLAČNÉ POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍELEKTROTVAROVKY A SPOJOVACÍ MATERIÁLY +GF+MĚŘÍCÍ TECHNIKAINŽENÝRSKÁ GEOLOGIE A PRŮZKUMIZOLACE TEPELNÉ, CHLADÍRENSKÉPROVOZNÍ KAPALINY, PLNÍCÍ ZAŘÍZENÍTĚSNÍCÍ, VÝPLACHOVÉ LÁTKY

KRUHOVÁ ŠACHTA GT400

Kruhová šachta GT400

POPIS PRODUKTU

Kruhová šachta GT400 se používá pro sdružení primárního okruhu. Představuje ekonomicky výhodné řešení při sdružení 2-6 okruhů a zároveň úsporu místa/výkopu/práce.

Šachty kruhového tvaru mají větší odolnost vůči vnějšímu tlaku zeminy. GT400 je plně vystrojená systémem rozdělovače/sběrače vyrobeného z PEHD s napouštěcími kulovými kohouty, na které lze osadit odvzdušnění.

Rozdělovač je osazen 1" kulovými kohouty, sběrač je variantně osazen průtokovými regulátory Inline-setter. Samozřejmostí je možnost připojení odvzdušnění. Připojení je jednoduché díky výstupům přesahující šachtu v délce min. 100mm, kdy stačí pouze svařit potrubí pomocí elektrotvarovek. Plastové kulové kohouty osazené ve sběrné šachtě GT400 jsou s teplotní odolností do -10°C.

Pojízdnost šachty je 1.500 kg - již zahrnuto v ceně ! Všechny výstupy ze sběrné šachty jsou pevně obvařené s její stěnou.

Bližší informace najdete v sekci PROBLEMATIKY - Sběrné šachty a rozdělovače/sběrače

POUŽITÍ PRODUKTU

Sběrná šachta GT400 je vhodná pro sdružení 2-6 geotermálních vrtů anebo 2-6 okruhů zemního plošného kolektoru. V případě použití systémů dvouokruhových geotermálních sond 4x32mm se používájí sdružovací Y-kusy pro redukci počtu větví.
Jímka se usazuje zároveň s okolitým terénem, není nutné ji obetónovávat. Pro obsyp doporučujeme volit pískové lože anebo oblý štěrk s menší frakcí viz návod na instalaci.

Výsledkem je efektní i efektivní způsob instalace s ohledem na úsporu času a materiálu použitém při propojování smyček primárního okruhu.

PARAMETRY PRODUKTU

Kompletní, továrně odzkoušená montážní sestava z PEHD. Set je dodáván včetně potřebných regulačních a uzavíracích armatur.

Kruhová šachta GT400 pro sdružení 2-6 větví:

  • průměr 400mm, výška 750mm (variantně lze dodat šachtu s výškou 550mm)
  • tělo rozdělovače/sběrače d75mm
  • varianta GT400-V pro 2-6 okruhů, vyrábí se průběžné provedení s výstupem pro páteřní vedení d50
  • varianta GT400-H pro 2-3 okruhy, připojení na páteř d63mm v levém i pravém provedení
  • standardně vystrojení s průtokovými regulátory 8-38 l/min. anebo bez průtokoměrů
  • za příplatek lze osadit průtokové regulátory 2-12 l/min.

K dispozici jsou kruhové šachty pro sdružení až 50 větví primárního okruhu viz Kruhová šachta GEO.

KATALOGOVÝ LIST

CENÍK

POZNÁMKA

Po přihlášení Vám budou v této sekci k dispozici další soubory.

Kruhová šachta GT 400-H pravé provedeníSběrná šachta GT 400-H průběžné provedeníSběrná šachta GT 400-H pravé provedení