KRUHOVÁ ŠACHTA GT400

Kruhová šachta GT400

POPIS PRODUKTU

Kruhová šachta GT400 se používá pro sdružení primárního okruhu. Představuje ekonomicky výhodné řešení při sdružení 2-6 okruhů a zároveň úsporu místa/výkopu/práce.

Šachty kruhového tvaru mají větší odolnost vůči vnějšímu tlaku zeminy. GT400 je plně vystrojená systémem rozdělovače/sběrače vyrobeného z PEHD s napouštěcími kulovými kohouty, na které lze osadit odvzdušnění.

Rozdělovač je osazen 1" kulovými kohouty, sběrač je variantně osazen průtokovými regulátory Inline-setter. Samozřejmostí je možnost připojení odvzdušnění. Připojení je jednoduché díky výstupům přesahující šachtu v délce min. 100mm, kdy stačí pouze svařit potrubí pomocí elektrotvarovek. Plastové kulové kohouty osazené ve sběrné šachtě GT400 jsou s teplotní odolností do -10°C.

Pojízdnost šachty je 1.500 kg - již zahrnuto v ceně! Všechny výstupy ze sběrné šachty jsou pevně obvařené s její stěnou.

Bližší informace najdete v sekci PROBLEMATIKY - Sběrné šachty a rozdělovače/sběrače

POUŽITÍ PRODUKTU

Sběrná šachta GT400 je vhodná pro sdružení 2-6 geotermálních vrtů anebo 2-6 okruhů zemního plošného kolektoru. V případě použití systémů dvouokruhových geotermálních sond 4x32mm se používají sdružovací Y-kusy pro redukci počtu větví.
Jímka se usazuje zároveň s okolitým terénem, není nutné ji obetonovávat. Pro obsyp doporučujeme volit pískové lože anebo oblý štěrk s menší frakcí viz návod na instalaci.

Výsledkem je efektní i efektivní způsob instalace s ohledem na úsporu času a materiálu použitém při propojování smyček primárního okruhu.

PARAMETRY PRODUKTU

Kompletní, továrně odzkoušená montážní sestava z PEHD. Set je dodáván včetně potřebných regulačních a uzavíracích armatur.

Kruhová šachta GT400 pro sdružení 2-6 větví:

  • průměr 400mm, výška 750mm (variantně lze dodat šachtu s výškou 550mm)
  • tělo rozdělovače/sběrače d75mm
  • varianta GT400-V pro 2-6 okruhů, vyrábí se průběžné provedení s výstupem pro páteřní vedení d50
  • varianta GT400-H pro 2-3 okruhy, připojení na páteř d63mm v levém i pravém provedení
  • standardně vystrojení s průtokovými regulátory 8-38 l/min. anebo bez průtokoměrů
  • za příplatek lze osadit průtokové regulátory 2-12 l/min.

K dispozici jsou kruhové šachty pro sdružení až 50 větví primárního okruhu viz Kruhová šachta GT640-940-1225.

KATALOGOVÝ LIST

CENÍK

POZNÁMKA

Po přihlášení Vám budou v této sekci k dispozici další soubory.

Kruhová sběrná jímka GT 400-H pravé provedeníKruhová sběrná šachta GT 400-V přímé provedeníKruhová šachta GT400-V4Sběrná kruhová jímka GT 400-H pravé/levé provedení	Detail víka šachty GT-400Sběrač šachty osazený průtkoměry 8-38l/minRozdělovač šachty osazený plastovými kulovými kohouty