KRUHOVÁ ŠACHTA GT 400

Kruhová šachta GT 400

POPIS PRODUKTU

Kruhová šachta GT 400 se používá se pro sdružení primárního okruhu. Představuje kompromis v řešení sdružení 2-6 okruhů mezi malou šachtou GT-Box a Kruhovou šachtou MONO 612.

Šachty kruhového tvaru mají větší odolnost vůči vnějšímu tlaku zeminy. GT 400 je plně vystrojená systémem rozdělovače/sběrače vyrobeného z PEHD s napouštěcími kulovými kohouty, na které lze osadit odvzdušnění.

Rozdělovač je osazen 1" plnoprůtokovými kulovými kohouty, sběrač je variantně osazen průtokovými regulátory Inline-setter. Samozřejmostí je možnost připojení odvzdušnění. Připojení je jednoduché díky výstupům přesahující šachtu v délce 100mm, kdy stačí pouze svařit potrubí pomocí elektrotvarovek. Plastové kulové kohouty osazené ve sběrné šachtě GT 400 jsou s teplotní odolností do -10°C.

Kruhové šachta GT 400 je vodotěsná. Pojízdnost šachty je 1.500 kg - již zahrnuto v ceně !

Bližší informace najdete v sekci PROBLEMATIKY - Sběrné šachty a rozdělovače/sběrače

POUŽITÍ PRODUKTU

Sběrná šachta GT 400 je vhodná pro sdružení 2-6 geotermálních vrtů anebo 2-6 okruhů zemního plošného kolektoru. V případě použití systémů dvouokruhových geotermálních sond 4x32mm se používájí sdružovací Y-kusy pro redukci počtu větví.
Jímka se usazuje zároveň s okolitým terénem, není nutné ji obetónovávat. Pro obsyp doporučujeme volit pískové lože anebo oblý štěrk s menší frakcí viz návod na instalaci.

Výsledkem je efektní i efektivní způsob instalace s ohledem na úsporu času a materiálu použitém při propojování smyček primárního okruhu.

PARAMETRY PRODUKTU

Kompletní, továrně odzkoušená montážní sestava z PEHD. Set je dodáván včetně potřebných regulačních a uzavíracích armatur.

Kruhová šachta GT 400 pro sdružení 2-6 větví:

  • průměr 400mm, výška 550mm s možností prodložení šachty na 750mm (příplatek)
  • u verze 5-6 okruhů GT 400-V je výška 750mm již v základní ceně
  • tělo rozdělovače/sběrače d75mm
  • pro variantu GT 400-H připojení na páteř d63mm v levém i pravém provedení
  • pro variantu GT 400-V se vyrábí průběžné provedení s výstupem pro páteřní vedení d50
  • v případě požadavků vystrojení s průtokovými regulátory 8-38 l/min.

K dispozici jsou kruhové šachty pro sdružení až 78 větví primárního okruhu viz Kruhová šachta GEO640 / GEO940 / GEO 1225 / GEO-H.

KATALOGOVÝ LIST

CENÍK

POZNÁMKA

Po přihlášení Vám budou v této sekci k dispozici další soubory.

Kruhová šachta GT 400-H pravé provedeníSběrná šachta GT 400-H průběžné provedeníSběrná šachta GT 400-H pravé provedení