• Studnicni vystrojeni
  • Tepelna cerpadla
  • PVC pažnice
  • Primarni okruh - potrubi, plosny kolektor
  • Studny - vystrojeni
  • Zemní geotermální sonda
PROBLEMATIKY, TECHNICKÁ PODPORA PRODUKTY TEPELNÁ ČERPADLA - PRIMÁRNÍ OKRUHYSTUDNY, PAŽNICEVÝTLAČNÉ POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍELEKTROTVAROVKY A SPOJOVACÍ MATERIÁLY +GF+MĚŘÍCÍ TECHNIKAINŽENÝRSKÁ GEOLOGIE A PRŮZKUMIZOLACE TEPELNÉ, CHLADÍRENSKÉPROVOZNÍ KAPALINY, PLNÍCÍ ZAŘÍZENÍTĚSNÍCÍ, VÝPLACHOVÉ LÁTKY