INJEKTÁŽE PRO GEOTERMÁLNÍ VRTY

Injektáže pro geotermální vrty

POPIS PRODUKTU

Injektážní směsi pro vyplnění mezikruží vrtu

Po zapuštění sondy je nutné, aby bylo zajištěno dokonalé vyplnění vrtu, které zaručí napojení potrubí geotermální sondy na okolní horninu. K tomu musí být mezikruží vrtu vyplněno od hlavy sondy až na povrch bez vzniku puklin a mezer. Toto vyplnění musí být provedeno řádně a pečlivě z níže uvedených důvodů: 
- zajištění přenosu tepla z horniny na teplonosnou kapalinu při odběru tepla, resp. opačně při ukládání tepla
- utěsnění vrtu pro zamezení vniknutí škodlivých látek a případné znečištění provrtaných zvodní
- zajištění ochrany sondy

Jednolité vyplnění mezikruží lze zajistit pouze tehdy, je-li od vrchu až po patu vrtu zatlačena vhodná suspenze. Tato suspenze musí po vytvrdnutí zajistit těsné a dlouhodobé napojení geotermální sondy na okolní horninu. Vzduchové bubliny a pukliny musí být v každém případě potlačeny. Toto pravidlo může být porušeno pouze v níže uvedených výjimečných případech.

Vyplnění může probíhat následovně:

Při instalaci geotermální sondy do vrtu je zároveň zapuštěna až k patě vrtu trubka, kterou je posléze zatlačována těsnící suspenze. Tato trubka je při vyplňování vrtu postupně vytahována ven. U hlubších vrtů (>60m) mohou nastat problémy při vytahování injektážní trubky, což znamená, že trubka musí ve vrtu zůstat. Při vytahování trubky musí být výpust pod úrovní aktuálně vyplněného místa, aby bylo zamezeno vzniku vzduchových kapes. Trubka, která zůstane ve vrtu, musí zůstat naplněná těsnící suspenzí.

Vrtné společnosti instalující ročně větší počet sond používají pro injektaci ocelové tyče, které slouží zároveň ke snadnějšímu zavádění geotermálních sond do vrtu. Tyče se používají opakovaně a jsou tak výrazně efektivnější. Zároveň snižují náklady vrtných společností na injektování vrtů, jelikož odpadá použití PE potrubí.

Těsnící suspenze musí být vhodná pro příslušnou teplotu. Obzvláště u instalací, kde dochází pouze k odběru tepla, je potřeba dát pozor na odolnost vůči mrazu. Čisté suspenze vody a bentonitu jsou méně vhodné a vykazují horší tepelnou vodivost (0,6 W/m·K při 10°C).

POUŽITÍ PRODUKTU

Geotermální vrty pro tepelná čerpadla. Injektování se řídí směrnicí VDI 4640.

PARAMETRY PRODUKTU

Fischer GeoCompact - teplotně optimalizovaný injektážní materiál pro vyplnění mezikruží geotermálních sond.
Tepelná vodivost: 1,4 W/m.K

Míchačky s nuceným oběhem:
12 l vody + 25 kg GeoCompact
Míchání s koloidními míchadly: 25 l vody + 25 kg GeoCompact
Objemová hmotnost suspenze: 1,5 kg/dm3

Fischer GeoFlow - injektážní materiál pro vyplnění mezikruží geotermálních sond s vysokou tepelnou vodivostí.
Tepelná vodivost: 2,0 W/mK
Míchačky s nuceným oběhem: 16 l vody + 25 kg GeoFlow
Objemová hmotnost suspenze: Stavba 1,58 kg/dm3; Laboratoř 1,60 kg/dm3 

KATALOGOVÝ LIST

CENÍK

POZNÁMKA

Po přihlášení Vám budou v této sekci k dispozici další soubory.

GeoFlow 2,0 W/m.KGeoCompact 1,4 W/m.K