G-SFROST L (ETYLALKOHOL)

G-SFROST L (etylalkohol)

POPIS PRODUKTU

Teplonosná nemrznoucí kapalina G-SFROST L je nemrznoucí náplň na BIOLOGICKÉ bázi určená pro primární okruhy tepelných čerpadel. G-SFROST L je dodáván jako koncentrát se zvýšenou odolností proti mrazu. Kapalná směs na bázi ethylalkoholu se používá jako teplonosný přípravek s nízkým bodem tuhnutí do primárních okruhů tepelných čerpadel.
Pro další použití se ředí vodou viz tabulka/technický list.

Kapalina na lihové bázi je ekologicky nezávadná a nevyžaduje žádná dodatečná opatření. Po dosažení životnosti lze nechat kapalinu po domluvě likvidovat výrobcem.

Bližší informace najdete v sekci PROBLEMATIKY - Provozní kapaliny 

POUŽITÍ PRODUKTU

Tepelná čerpadla - primární okruhy systému země-voda

PARAMETRY PRODUKTU

Technický a bezpečnostní list, prohlášení o shodě a toxicitě jsou k dispozici po přihlášení.

Předpokládaná životnost kapaliny je 10 let při pravidelné servisní kontrole.
- barva: ZELENÁ
- nezámrzná teplota koncentrátu je -75°C s bodem varu 80°C.

Ředění:                           1 : 1,0        1 : 1,5        1 : 2,0
Nezámrzná teplota:       - 32°C        - 20°C        - 15°C

Kapalina obsahuje:

I
nhibitory koroze -> zabraňují korodování kovových částí, se kterými dochází kapalina do styku. Vzhledem k poměrně široké škále používaných kovů je doporučeným inhibitorem takový, který ochraňuje měď, bronz, pájku, hliník, železo ve formě oceli a litiny (nazývaný multifunkční nebo polyfunkční).

Stabilizátory pryže -> ochraňují znehodnocování gumových částí okruhů, zejména těsnění. Vzhledem k tomu, že glykol pryžové části rozleptává a v ethanolu pryž tvrdne, každý typ kapaliny tedy musí obsahovat jinou ochrannou látku.

Stabilizátory životnosti látky -> udržují vlastnosti kapaliny na funkční úrovni.

Změkčující přísadu -> pro bezproblémové ředění vodou (bez vytváření sraženin).

CENÍK

POZNÁMKA

Po přihlášení Vám budou v této sekci k dispozici další soubory.

Kanistr 25 lSud 60 lSud 200 l1000 l kontejner