PERFOROVANÉ A PLNOSTĚNNÉ PAŽNICE GWEVERTI Z PVC-U

Perforované a plnostěnné pažnice gweVERTI z PVC-U

POPIS PRODUKTU

Materiály pro vystrojení studní musí splňovat ty nejvyšší nároky na kvalitu, jelikož jakékoliv následné opravy a výměny jsou extrémně finančně náročné nebo technicky nemožné. Zárubnice gweVERTI z materiálu PVC-U splňují jak fyzikální tak chemické požadavky pro dlouhodobé použití při styku se všemi druhy podzemních i povrchovým vod. Zdravotní nezávadnost je potvrzena nezávislým německým hygienickým institutem a vhodnost pro styk s pitnou vodou je certifikován českým institutem pro testování a certifikaci ITC.    

VÝHODY:

 • Nulové riziko koroze
 • Snadná manipulace
 • Dlouhá životnost
 • Výborné fyzikální a chemické vlastnosti
 • Nízká hmotnost
 • Široká škála technických řešení
Ke všem dodávaným rozměrům nabízíme také potřebné příslušenství, montážní nářadí, zhlaví, šachty a měřící techniku, stejně jako těsnící látky pro utěsnění mezikruží ve vrtu.
Díky ucelené nabídce vzájemně sladěných komponentů dostanete všechen potřebný materiál z "jedné ruky".

PARAMETRY PRODUKTU

Plné a perforované PVC-U gweVERTI:

 • pažnice od DN 35 do DN 600
 • šířka filtru PVC-U pažnice od 0,2 mm do 3,0 mm
 • silnostěnné a extra silnostěnné pažnice pro hloubkové vrty do 350 m
 • od DN100 možné také provedení se závitem bez hrdla

Možnosti spojování:

 • Trapézový závit (lichoběžníkový)
 • Whitworthův závit (ostrý)
 • TNA závit (bez hrdla)
 • Hrdlované (bez závitu)

Věskeré potřebné informace k realizaci vlastní studny najdete v sekci PROBLEMATIKY - Studny

KATALOGOVÝ LIST

Závitované PVC plné a perforované zárubnice GT-VERTIZávitované PVC plné a perforované pažnice GT-VERTIZávitované PVC plné a perforované zárubnice GT-VERTIZávitované PVC plné a perforované zárubnice GT-VERTIZávitované PVC plné a perforované zárubnice GT-VERTIZávitované PVC plné a perforované zárubnice GT-VERTI