HRDLOVANÉ PVC PAŽNICE GWEVALUE

Hrdlované PVC pažnice gweVALUE

POPIS PRODUKTU

Materiály pro vystrojení studní musí splňovat ty nejvyšší nároky na kvalitu, jelikož jakékoliv následné opravy a výměny jsou extrémně finančně náročné nebo technicky nemožné. Zárubnice gweVALUE z materiálu PVC-U splňují jak fyzikální tak chemické požadavky pro dlouhodobé použití při styku se všemi druhy podzemních i povrchovým vod. Zdravotní nezávadnost je potvrzena nezávislým německým hygienickým institutem a vhodnost pro styk s pitnou vodou je certifikován českým institutem pro testování a certifikaci ITC.    

VÝHODY:

  • Nulové riziko koroze
  • Snadná manipulace
  • Dlouhá životnost
  • Výborné fyzikální a chemické vlastnosti
  • Nízká hmotnost
  • Různé síly stěny pro různé hloubky zabudování

POUŽITÍ PRODUKTU

Plné a perforované PVC-U gweVALUE:

  • pažnice od DN 50 do DN 350
  • šířka filtru PVC-U pažnice od 0,5 mm do 3,0 mm
  • možné délky 1,2,3,4 a 6m
  • spojování zásuvným hrdlem

Veškeré potřebné informace k realizaci vlastní studny najdete v sekci PROBLEMATIKY - Studny

Hrdlovaná pažnice PVC GT-VALUEHrdlovaná pažnice bez závitu PVC GT-VALUEHrdlovaná PVC pažnice perforovaná GT-VALUE