G-SFROST P (MONOPROPYLENGLYKOL)

G-SFROST P (monopropylenglykol)

POPIS PRODUKTU

Teplonosná nemrznoucí kapalina G-SFROST P je vyráběná na bázi monopropylenglykolu (MPG), který je definován jako ekologicky BEZPEČNÁ kapalina bez škodlivého vlivu na životní prostředí. Koncentrát vyrobený z MPG se používá jako teplonosný koncentrát s nízkým bodem tuhnutí v topných systémech, tepelných čerpadlech, chlazení a klimatizaci. 
Pro další použití se ředí vodou viz tabulka ředění.

UPOZORNĚNÍ:
Kapalina na bázi MPG je ekologicky bezpečná kapalina a nevyžaduje žádná dodatečná opatření ani jištění v případě úniku kapaliny ze systému.

Po ukončení životnosti kapaliny je nutná ekologická likvidace odpadu.

Bližší informace najdete v sekci PROBLEMATIKY - Provozní kapaliny 

POUŽITÍ PRODUKTU

Tepelná čerpadla - primární okruhy systému země-voda
Topné systémy - podlahové vytápění, radiátory atd.
Klimatizace a chlazení 
- rozvody chladící vody

PARAMETRY PRODUKTU

Technický a bezpečnostní list, prohlášení o shodě a (ne)toxicitě jsou k dispozici po přihlášení.

Předpokládaná životnost kapaliny je 10 let při pravidelné servisní kontrole.

  • barva: MODRÁ
  • nezámrzná teplota koncentrátu je -80°C s bodem varu 180°C.

Ředění:                           1 : 1,0        1 : 1,5        1 : 2,0        1 : 3,0
Nezámrzná teplota:      - 34°C        - 23°C         - 16°C       - 11°C

Kapalina obsahuje:

I
nhibitory koroze -> zabraňují korodování kovových částí, se kterými dochází
kapalina do styku. Vzhledem k poměrně široké škále používaných kovů je doporučeným
inhibitorem takový, který ochraňuje měď, bronz, pájku, hliník, železo ve formě oceli a litiny (nazývaný multifunkční nebo polyfunkční).

Stabilizátory pryže -> ochraňují znehodnocování gumových částí okruhů, zejména těsnění. Vzhledem k tomu, že glykol pryžové části rozleptává a v ethanolu pryž tvrdne, každý typ kapaliny tedy musí obsahovat jinou ochrannou látku.

Stabilizátory životnosti látky -> udržují vlastnosti kapaliny na funkční úrovni.

Změkčující přísadu -> pro bezproblémové ředění vodou (bez vytváření sraženin).

CENÍK

POZNÁMKA

Po přihlášení Vám budou v této sekci k dispozici další soubory.

Kanistr 25 lSud 60 lSud 200 l1000 l kontejner