INKLINOMETRICKÉ PAŽNICE

Inklinometrické pažnice

POPIS PRODUKTU

Inklinometrie je metoda měření, která se používá především k určení posuvu půdy, ale také ke sledování stability například tunelů, mostů či přehrad. Nedílnou součástí procesu inklinometrického měření jsou inklinometrické pažnice. Měření se provádí zpravidla ve dvou rovinách, které jsou navzájem kolmé a měří se jejich odklon.

Inklinometrická pažnice se zapustí do vrtu a díky své konstrukci a použitému materiálu se přizpůsobí pohybům v podloží. Pažnice jsou vyrobeny z flexibilního materiálu ABS, který je vhodný pro dlouhodobé použití. Oproti jiným systémům mají naše pažnice velkou výhodu a to díky těsnícím kroužkům, které se umístí vždy na obě strany spojky. Díky tomu není nutné pažnice dodatečně izolovat a tím se ušetří čas při instalaci.

POUŽITÍ PRODUKTU

Určování hloubky smykových ploch
Sledování směru a velikosti pohybu svahů
Monitoring změn v patách hrází
Deformace opěrných a pilotových stěn

PARAMETRY PRODUKTU

Plastové pažnice určené pro inklinometrická měření jsou vyrobeny ze speciálního materiálu ABS se zvýšenou hustotou. Pažnice je opatřena průběžnými vodícími drážkami. Spojování se provádí pomocí plastových spojníků. Pro zvýšení pevnosti spoje se používá zajištění nýty.
Specialitou naší firmy jsou inklinometrické pažnice se ZSM spojem, jehož hlavní výhodou je, že lze zpětně rozpojit, což např. spojování nýty neumožňuje.

Pažnice ABS jsou designovány na základě dlouhodobých zkušeností a požadavků z praxe, průřezová plocha drážek a její rozteče je přizpůsobená moderním inklinometrickým měřicím přístrojům.

KATALOGOVÝ LIST

Inklinometrické pažnicekompletní sestava inklina - trubka, spojka, těsnění, víčko a dnodetail inklinometrické spojkydetail inklinometrické spojkyinklinometrické víčkoInklinometrické kónické dno