INJEKTÁŽNÍ POTRUBÍ PRO ZAKLÁDÁNÍ STAVEB

Injektážní potrubí pro zakládání staveb

POPIS PRODUKTU

Injektážní potrubí se používá pro zlepšení vlastností základových ploch. Potrubí se dodává ve dvou provedeních:
PE100 d20,5 x 2,0 mm
PP      d13,0 x 2,0 mm

POUŽITÍ PRODUKTU

Injektáží se výrazně zlepšují vlastnosti základových ploch. Injektážní směs je pod tlakem vháněna do horniny, kde vyplňuje spáry a nespojitosti, jako jsou pukliny, trhliny či jiné. Proinjektovaná hornina tak vykazuje lepší fyzikální i mechanické vlastnosti

PARAMETRY PRODUKTU

Potrubí se dodává ve svitcích o délce 1250m (PE100) a 2500m (PP).
Vnější průměr svitku je cca. 122 cm, vnitřní průměr cca. 72 cm a výška 50 cm.

Injektážní potrubí