PE ELEKTROTVAROVKY +GF+

PE elektrotvarovky +GF+

POPIS PRODUKTU

Elektrotvarovky a tvarovky "NA TUPO" se používají v oblasti plynárenské, vodárenské a pro průmyslové použití. Jsou určené pro svařování PEHD potrubí všech tlakových tříd. Elektrotvarovky jsou opatřeny konektory o průměru 4mm pro připojení elektrosvářečky, indikátorem toku taveniny na každé svařovací zóně a integrovaným držákem do d63 mm včetně. Zvolený materiál a konstrukce elektrotvarovky zajišťuje 100% kvalitu spoje i po opakovaném svařování. Ke každé elektrotvarovce je přiložená karta se svařovacími daty ve formě záznamu na magnetickém proužku, čárového kódu a tabulky pro manuální zadání dat, včetně údaje o době chladnutí.

Bližší informace najdete v sekci PROBLEMATIKY - Návod na pokládku

POUŽITÍ PRODUKTU

Spojování potrubí PE100, PE100+ a PE100 RC v oblastech:

 • plynárenství
 • vodárenství
 • průmyslové použití
 • primární okruhy tepelného čerpadla

Spoje odolávají nemrznoucím teplonosným kapalinám na bázi glykolů ( G-SFROST E a G-SFROST P ) i kapalinám na bázi lihu ( G-SFROST L ).

PARAMETRY PRODUKTU

Návod pro svařování, tabulky chemické odolnosti a certifikáty jsou k dispozici po přihlášení.

 • vyráběny z PE 100
 • rozměry od d20 do d500 mm dle typu výrobku vyráběné v tlakové třídě SDR 11
 • rozměry od d160 do d500 mm dle typu výrobku vyráběné v tlakové třídě SDR 17
 • rozměry od d20 do d63 mm opatřeny integrovanými držáky
 • odstranitelný středový doraz pro rozměry do d160 mm
 • jasná identifikace elektrotvarovky jasným a srozumitelným označením
 • optimalizované šíření tepla při svařování prostřednictvím odporového drátu = kvalitní spoj

KATALOGOVÝ LIST

CENÍK

POZNÁMKA

Po přihlášení Vám budou v této sekci k dispozici další soubory.

Elektrospojka d20-63 Georg Fischer +GF+Elektrospojka d75-315 Georg Fischer +GF+Elektroredukce Georg Fischer +GF+Elektrokoleno 45° Georg Fischer +GF+Elektrokoleno 90° Georg Fischer +GF+Přechodový kus PE-mosaz vnější závit Georg Fischer +GF+Přechodové koleno PE-mosaz vnější závit Georg Fischer +GF+Vložka k přechodce PE100 - mosaz vnitřní závit Georg Fischer +GF+Vložka k přechodce PE-mosaz převlečná matice Georg Fischer +GF+Elektro T-kus rovnoramenný Georg Fischer +GF+Elektro T-kus rovnoramenný KIT Georg Fischer +GF+Elektrovíčko Georg Fischer +GF+Elektrovíčko kit Georg Fischer +GF+Elektrotvarovka sedlová opravárenska Georg Fischer +GF+Elektrotvarovka sedlová základní Georg Fischer +GF+Elektrotvarovka sedlová balonovací Georg Fischer +GF+Navrtávací T-kus odbočkový - KIT Georg Fischer +GF+Navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem Georg Fischer +GF+