GT-BOX V PŘÍMÉM PROVEDENÍ 180°

GT-Box v přímém provedení 180°

Novinkou v sortimentu firmy GE-TRA s.r.o. je sběrná jímka GT-Box v přímem provedení 180°. Výstupy na páteřní vedení jsou v tomto provedení přivařeny naproti (v přímce 180°) připojení jednotlivých okruhů plošného kolektoru nebo zemních sond. 

Tento typ šachty je vhodný především u instalací, kdy montážní firma nezná přesně situaci na stavbě. Pomocí elektrokolen lze snadno přímo na stavbě napojit páteřní vedení do leva či do prava.

Tým GE-TRA 

GT-Box přímé provedení 180°