• Studnicni vystrojeni
  • Tepelna cerpadla
  • PVC pažnice
  • Primarni okruh - potrubi, plosny kolektor
  • Studny - vystrojeni