INJEKTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ

Injektážní zařízení

POPIS PRODUKTU

Kompaktní injektážní zařízení s externím hydraulickým pohonem.
Zařízení je navrženo a vyrobeno jako odolné a vysoce funkční tlakové injektážní čerpadlo, které je schopno injektovat zemní vrt. Hydraulická část zařízení je připojena k vrtnému zařízení, čímž odpadá nutnost dalšího zdroje energie.

Bližší informace najdete v sekci PROBLEMATIKY - Výplachové a těsnící látky 

 

POUŽITÍ PRODUKTU

Koloidní úprava suspenze a plynulá tlaková injektáž geotermálních vrtů.

PARAMETRY PRODUKTU

Rozměry: 1700 x 800 x 1380 mm
Hmotnost: 500 kg
Míchačka suspenze: 150 dm3
Zásobník suspenze: 150 dm3
Dopravní výkon plnícího čerpadla: 40 dm3/min
Podávací tlak plnícího čerpadla: 30 bar
Hydraulika: externí agregát (vrtná souprava)