TIGHT SYSTEM - SYSTÉMOVÉ PRVKY PRO STAVBU

Tight System - systémové prvky pro stavbu

POPIS PRODUKTU

Tight Systém je ucelený soubor komponentů, sloužící k co nejefektivnějšímu energetickému využití stavebních prvků budov, jako jsou piloty nebo stěny umístěné pod úrovní terénu (podzemní garáže, metro atd.)

Bližší informace najdete v sekci PROBLEMATIKY - Energetické piloty

POUŽITÍ PRODUKTU

Tight Systém nabízí kompletní řešení získávání energie ze stavebních prvků od vystrojení pilot, přes bezpečný prostup do budovy, až po sdružovací systém. Kompletní systém je vyroben a dodán jedním dodavatelem. Díky tomu jsou jednotlivé komponenty dokonale sladěny a zaručují tak bezpečné a efektivní využití zemní energie.

PARAMETRY PRODUKTU

Tight® Energy Pile: Vystrojení energetické piloty potrubím PE100RC STRONG

Tight® Ductile Pile: Zarážecí litinová pilota vystrojená 1/2 zemní sondy GFd32

Tight® Energy MIP Pin: Vystrojení energetické stěny potrubím PE100RC STRONG

Tight® Floor a Tight® Wall Systém: Řešení prostupu do objektu stěnou nebo podlahou

Tight®Distribution: Sdružovací systém sběrače/rozdělovače

Bližší informace o produktech najdete v katalogu níže.

KATALOGOVÝ LIST

CENÍK

Energopilota - potrubí pro jímání zemního teplaEnergopilota - tlaková zkouškaTight Wall System - energopiloty a vrtyTight Floor System pro energopiloty a geotermální vrty