GT-BOX

GT-Box

POPIS PRODUKTU

GT-Box je malá plastová sběrná šachta vyráběná z polyetylénu. Šachta je homogenní, stěny šachty nejsou svařované. Tím odpadají spoje (sváry stěny), což zvyšuje její odolnost vůči vnějšímu tlaku. 
Normovaná sběrná jímka je plně vystrojená systémem rozdělovače/sběrače vyrobeného z PEHD pro 2 - 11 okruhů.
Rozdělovač je osazen 1" plnoprůtokovými kulovými kohouty, sběrač je variantně osazen průtokovými regulátory Inline-setter. Samozřejmostí je možnost připojení odvzdušnění. Připojení je jednoduché díky výstupům přesahující šachtu v délce 100mm, kdy stačí pouze svařit potrubí pomocí elektrotvarovek. Plastové kulové kohouty osazené ve sběrné šachtě GT-Box jsou s teplotní odolností do -10°C.

GT-Box není vodotěsný. Sběrná šachta je pochůzí do 100 kg. 

Výhodou jsou malé rozměry 61x52x45 cm a potřeba minimálního výkopu pro usazení.

Bližší informace najdete v sekci PROBLEMATIKY - Sběrné šachty a rozdělovače/sběrače

POUŽITÍ PRODUKTU

GT-Box je vhodný pro sdružení 2-6 geotermálních vrtů anebo 2-11 smyček/okruhů zemního plošného kolektoru. V případě použití systémů dvouokruhových geotermálních sond 4x32mm se používájí sdružovací Y-kusy pro redukci počtu větví.
Jímka se usazuje do 30 cm pod úroveň terénu, není nutné ji obetónovávat. Pro obsyp doporučujeme volit pískové lože anebo oblý štěrk s menší frakcí viz návod na instalaci.

PARAMETRY PRODUKTU

Rozměry a vystrojení GT-Box:

 • rozměry šachty 61 x 52 x 45 cm 
 • tělo sběrače/rozdělovače d75
 • připojení pro páteřní vedení 
  • v levém a pravém provedení d63
  • v přímem provedení d50
 • připojení na primární okruh d40
 • rozteče jednotlivých výstupů jsou cca 80mm
 • výstupy přesahující šachtu cca 100 mm
 • plastové plnoprůtokové kulové kohouty s teplnou odolností do -10°C
 • variantně průtokové regulátory Inline-setter 8-38 l/min.

KATALOGOVÝ LIST

CENÍK

POZNÁMKA

Po přihlášení Vám budou v této sekci k dispozici další soubory.

GT-Box - pravé provedeníGT-Box - oboustranné provedeníGT-Box - příme provedení 180°GT-Box - pravé provedení_zabudování do kačírkuGT-Box - pravé provedení_zabudování pod dlažbuGT-Box - pravé provedení_zabudování pod trávník