GF STŘEDÍCÍ KUSY PRO SONDY

GF středící kusy pro sondy

POPIS PRODUKTU

Středící kusy neboli také centrátory / distační kroužky slouží k zafixování potrubí geotermální sondy uvnitř vrtu tak, aby jednotlivá potrubí byla mezi sebou v konstantní vzdálenosti.

Bližší informace najdete v sekci PROBLEMATIKY - Geotermální vrty

POUŽITÍ PRODUKTU

K fixaci potrubí geotermální sondy ve vrtech.

CENÍK

Středící kus - centrátor pro geotermální zemní sondyStředící kus - centrátor pro geotermální zemní sondy