MĚŘENÍ ŽIVOTNOSTI KAPALIN

Měření životnosti kapalin

POPIS PRODUKTU

ZV METR - speciální měřící metoda pro kontrolu stavu životnosti teplonosných kapalin řady G-SFROST a SOLARheat.

REFRAKTOMETR
- optický přístroj pro zjišťování stavu teplonosných kapalin - POUZE ORIENTAČNÍ !

UNIVERZÁLNÍ REFRAKTOMETR RI - určení pro měření refrakčního indexu - PŘESNÉ MĚŘENÍ DLE PODKLADŮ VÝROBCE

Bližší informace najdete v sekci PROBLEMATIKY - Provozní kapaliny 

POUŽITÍ PRODUKTU

ZV METR - doporučené použití:

 • každé 2 roky proveďte měření stavu životnosti kapalin
 • v případě potřeby prodlužte životnost vhodným přípravkem SOCONheat

REFRAKTOMETR :

 • změří stupeň mrazuvzdornosti chladicí kapaliny (-50°C až - 0°C)
 • změří stupeň mrazuvzdornosti kapaliny v ostřikovači (-30°C až - 0°C)
 • měření kapalin pro tepelnou a chladící techniku je pouze orientační a může vykazovat odchylku několik stupňů oproti skutečnosti
 • neměří kapaliny na glycerínové bázi

UNIVERZÁLNÍ REFRAKTOMETR RI

 • vhodný pro měření indexu lomu látek jako teplonosné nemrznoucí kapaliny, rostlinné oleje, ropa, ropné skvrny na vodě a další
 • vhodný pro měření všech typů kapalin v tepelné a chladící technice (lihové, glykolové, glycerínové)

PARAMETRY PRODUKTU

Měření životnosti ZV metrem:

 • Ponořte proužek do kapaliny na cca 5 sec a po té vytáhněte.
 • Držte proužek ve vodorovné poloze po dobu 10 sec (nesetřepávejte zbytky kapalin z proužku)
 • Porovnejte barvu proužku s barevnou škálou na etiketě a stanovte naměřenou hodnotu:
  • Je-li naměřená hodnota ZVA vyšší než 7.0, je měřená kapalina je v pořádku
  • Je-li naměřená hodnota ZVA je mezi 6.0 – 7.0, proveďte revitalizaci kapaliny dle pokynů výrobce
  • Je-li naměřená hodnota ZVA nižší než 6.0, je nutné kapalinu vyměnit

Měření REFRAKTOMETREM :

Stačí přiloženým kapátkem nabrat kapku příslušné kapaliny a kápnout ji na prizma přístroje. V optickém okuláru se přečte na jedné ze stupnic daná hodnota. POZOR ! Měření kapalin pro tepelnou a chladící techniku je pouze orientační a může vykazovat odchylku několik stupňů oproti skutečnosti.

UNIVERZÁLNÍ REFRAKTOMETR RI

Stačí přiloženým kapátkem nabrat kapku příslušné kapaliny a kápnout ji na prizma přístroje. V optickém okuláru se přečte na jedné ze stupnic daná hodnota.

 • rozsah stupnice 1.330 až 1.400 RI
 • rozlišení 0.01 RI

CENÍK

POZNÁMKA

Po přihlášení Vám budou v této sekci k dispozici další soubory.

Vymražovací přístrojZV metrRefraktometrRefrakční indexRefraktometrRefraktometrMěřící přístrojMěření kapalinLikvidace odpadu