CONVECTHEAT E.G. (ETYLENGLYKOL)

CONVECTheat E.G. (etylenglykol)

POPIS PRODUKTU

Teplonosná nemrznoucí kapalina CONVECTheat E.G. vyráběna na bázi monoetylenglykolu (MEG), se používá jako teplonosný přípravek s nízkým bodem tuhnutí v topných systémech, tepelných čerpadlech, klimatizací a chlazení.

Upozornění:
MONOETHYLENGLYKOL (MEG) je látka definována jako zdraví škodlivá a ekologicky nebezpečná. Pro použití kapaliny na bázi MEG, která je klasifikovaná dle zákona o chemických látkách a chemických směsích (na základě toxikologických údajů pro látku) jako nebezpečná pro člověka a životní prostředí, je nutné dvojité jištění systému pro případ úniku kapaliny z topných okruhů. Po ukončení životnosti je nutná ekologická likvidace.

Po ukončení životnosti je nutná ekologická likvidace.

Bližší informace najdete v sekci PROBLEMATIKY - Provozní kapaliny 

POUŽITÍ PRODUKTU

Tepelná čerpadla - primární okruhy systému země-voda a vzduch-voda
Topné systémy - podlahové vytápění, radiátory atd.
Klimatizace a chlazení
- rozvody chladící vody

PARAMETRY PRODUKTU

Technický list, bezpečnostní list a prohlášení o shodě je k dispozici po přihlášení.

Předpokládaná životnost kapaliny je 10 let při pravidelné servisní kontrole.

  • barva: ZELENÁ
  • nezámrzná teplota koncentrátu je -80°C s bodem varu 180°C.

Ředění:                           1 : 1         1 : 1,5          1 : 2         1 : 3
Nezámrzná teplota:   -32°C        -20°C         -15°C       -12°C

Kapalina obsahuje:

I
nhibitory koroze -> zabraňují korodování kovových částí, se kterými dochází
kapalina do styku. Vzhledem k poměrně široké škále používaných kovů je doporučeným
inhibitorem takový, který ochraňuje měď, bronz, pájku, hliník, železo ve formě oceli a litiny (nazývaný multifunkční nebo polyfunkční).

Stabilizátory pryže -> ochraňují znehodnocování gumových částí okruhů, zejména těsnění. Vzhledem k tomu, že glykol pryžové části rozleptává a v ethanolu pryž tvrdne, každý typ kapaliny tedy musí obsahovat jinou ochrannou látku.

Stabilizátory životnosti látky -> udržují vlastnosti kapaliny na funkční úrovni.

Změkčující přísadu -> pro bezproblémové ředění vodou (bez vytváření sraženin).

CENÍK

POZNÁMKA

Po přihlášení Vám budou v této sekci k dispozici další soubory.

Kanistr 25 lSud 60 lSud 200 l1000 l kontejner