CONVECTHEAT E.C.O. (PROPYLENGLYKOL)

CONVECTheat E.C.O. (propylenglykol)

POPIS PRODUKTU

Teplonosná nemrznoucí kapalina CONVECTheat ECO je vyráběná na bázi monopropylenglykolu (MPG), který je definován jako ekologicky BEZPEČNÁ kapalina bez škodlivého vlivu na životní prostředí. Koncentrát vyrobený z MPG se používá jako teplonosný koncentrát s nízkým bodem tuhnutí v topných systémech, tepelných čerpadlech, chlazení a klimatizaci. 
Pro další použití se ředí vodou viz tabulka ředění.

UPOZORNĚNÍ:
Kapalina na bázi MPG je ekologicky bezpečná kapalina a nevyžaduje žádná dodatečná opatření ani jištění v případě úniku kapaliny ze systému.

Po ukončení životnosti kapaliny je nutná ekologická likvidace odpadu.

Bližší informace najdete v sekci PROBLEMATIKY - Provozní kapaliny 

POUŽITÍ PRODUKTU

Tepelná čerpadla - primární okruhy systému země-voda
Topné systémy - podlahové vytápění, radiátory atd.
Klimatizace a chlazení 
- rozvody chladící vody

PARAMETRY PRODUKTU

Technický a bezpečnostní list, prohlášení o shodě a (ne)toxicitě jsou k dispozici po přihlášení.

Předpokládaná životnost kapaliny je 10 let při pravidelné servisní kontrole.
s

  • barva: ZELENÁ
  • nezámrzná teplota koncentrátu je -80°C s bodem varu 180°C.

Ředění:                             1 : 1         1 : 1,5          1 : 2         1 : 3
Nezámrzná teplota:     -32°C        -20°C          -15°C      -11°C

Kapalina obsahuje:

I
nhibitory koroze -> zabraňují korodování kovových částí, se kterými dochází
kapalina do styku. Vzhledem k poměrně široké škále používaných kovů je doporučeným
inhibitorem takový, který ochraňuje měď, bronz, pájku, hliník, železo ve formě oceli a litiny (nazývaný multifunkční nebo polyfunkční).

Stabilizátory pryže -> ochraňují znehodnocování gumových částí okruhů, zejména těsnění. Vzhledem k tomu, že glykol pryžové části rozleptává a v ethanolu pryž tvrdne, každý typ kapaliny tedy musí obsahovat jinou ochrannou látku.

Stabilizátory životnosti látky -> udržují vlastnosti kapaliny na funkční úrovni.

Změkčující přísadu -> pro bezproblémové ředění vodou (bez vytváření sraženin).

CENÍK

POZNÁMKA

Po přihlášení Vám budou v této sekci k dispozici další soubory.

Kanistr 25 lSud 60 lSud 200 l1000 l kontejner