JANSEN POWERWAVE ZEMNÍ KOLEKTOR

JANSEN powerwave zemní kolektor

POPIS PRODUKTU

Díky zvlněnému tvaru je povrch trubky větší, což umožňuje lepší přenos tepla. Vysoká účinnost vlnitého kolektoru JANSEN powerwave přestavuje důležitý faktor pro optimální výkon. Enrgie z podloží je tak lépe předána na potrubí.
Díky kapacitě jednoho metru potrubí 2,27 l, nabízí kolektor JANSEN powerwave enormní objem pro ukládání energie. Díky tomu dochází k lepšímu teplotnímu vývoji v oběhovém mediu a při ohřevu vody k vyššímu stupni účinnosti tepelného čerpadla. Větší průměr zaručuje minimální hydraulický odpor, což snižuje spotřebu objehového čerpadla a zvyšuje efektivitu systému.

Srovnání:
Běžně se pro plošné kolektory používá hladké potrubí průměru d32mm . Toto potrubí nedosahuje ani poloviny povrchu kolektoru JANSEN powerwave.

POUŽITÍ PRODUKTU

Ve srovnání se zemními sondami se kolektor JANSEN powerwave ukládá do mělkých výkopů. Při použití kolektoru JANSEN powerwave dochází k přenosu energie ze všech směrů rovnoměrně. Díky tomu je možno dosáhnout optimálního přenosu tepla ve srovnání s běžnými plošnými kolektory. Zemina má pak lepší možnost úplné regenerace působením slunce během letních dnů. 
Potrubí JANSEN powerwave je možné spojovat pomocí běžných elektrotvarovek. Každých 100cm se nachází hladká část, sloužící právě pro spojení pomocí elektrotvarovky. 

PARAMETRY PRODUKTU

Vnější průměr:
63mm

Síla stěny:
2,9mm (SDR 22)

Objem 1m potrubí:
2,27 l/m

Provozní teplota:
-20 °C - +40°C

Materiál:
PE 100 RC

Certifikace:
SKZ HR3.44 / SKZ A698 / EN 10204-3.1 / PAS 1075

Pokládka 4 vedení v jednom výkopuPokládka 4 vedení v jednom výkopuPokládka v praxiPokládka 2 vedení v jednom výkopuJANSEN powerwave kolektorJANSEN powerwave kolektorJANSEN powerwave kolektor pokládka